Der er fremgang i bygge- og anlægsbranchen. Mange komplekse og omkostningstunge anlægsopgaver bliver i disse år realiseret. En stadig større del af projekterne organiseres som entrepriseretlige mellemformer, og der er samtidig øget fokus på, at byggeriet skal være bæredygtigt og leve op til grønne certificeringsordninger.
Vi rådgiver entreprenører, bygherrer og arkitekter

NJORD er en af de førende advokatvirksomheder inden for fast ejendom og entreprise igennem de sidste mange år. Rådgivning af byggeindustriens aktører kræver indgående kendskab til de juridiske, finansieringsmæssige og miljømæssige aspekter ved lovgivningen.

NJORDs afdeling for fast ejendom og entreprise rummer nogle af Danmarks mest erfarne advokater, hvilket betyder, at vi på alle områder kan tilbyde juridisk rådgivning af højeste kvalitet. Vores advokater med speciale i byggesager rådgiver entreprenører, bygherrer og arkitekter om fast ejendom og entreprise, herunder om entreprisekontrakter, byggeprojekter og ejendomsudvikling.

Vi repræsenterer de førende aktører på ejendomsmarkedet, både offentlige og private ejendomsselskaber, og er i forreste linje, hvad angår juridisk rådgivning i komplicerede ejendomstransaktioner og andre ejendomsrelaterede spørgsmål.

AB 18 – Få et overblik over de nye bestemmelser

Med et nyt AB-system, hvor AB  92, ABR 89 og ABT 93 erstattes af AB 18, ABR 18 og ABT 18, er det vigtigt at søge juridisk rådgivning til udarbejdelse af entreprisekontrakter. AB-systemet udvider regelgrundlaget betydeligt og indeholder nye bestemmelser. Blandt andet indenfor planlægning, direkte krav og tvistløsning.

På vores AB-sider kan du få et overblik over de nye regler i AB 18, ABT 18 og ABR 18. Her kan du finde svar på, hvor der er sket ændringer, og hvilke krav de nye regler stiller, og downloade praktiske arbejdsredskaber, der kan hjælpe dig i dit daglige arbejde med AB 18.

Hvad tilbyder vi? 

Vi assisterer vores klienter i alle forhold inden for fast ejendom og entreprise. Gennem mange år har vi oparbejdet stor ekspertise vedrørende såvel større internationale byggeprojekter som mindre lokale byggerier. Vores hold tæller desuden eksperter i miljøret og ejendomsrelateret skatteret.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning og sparring omkring:

 • Kontraktforhandlinger mellem entreprenør og bygherre
 • Rådgivning af bygherrerådgiver og om byggestyring
 • Vurdering af aftalevilkår
 • Forsinkelse i forbindelse med entreprisen
 • Mangler i forbindelse med entreprisen
 • Aftaler om teknisk rådgivning – arkitekt og ingeniør
 • Ansvarssager vedrørende arkitekt og ingeniørrådgivning
 • Aftaler om arkitekt og ingeniørydelser
 • Forsikrings- og skatterelaterede spørgsmål
 • Konfliktløsning og mediation
 • Erhvervslejeret
 • Udstykning og byggemodning af ejendomme
 • Ejendomsoverdragelser
 • Udbuds- og licitationsprocessen
 • Miljø- og planlovgivning
 • Køb og salg af ejendomme
 • Assistance med finansiering af nye udviklingsprojekter
 • Ejendomsudvikling og alle kontrakter forbundet hermed
 • Rådgivning om AB 18, ABR 18 og ABT 18

Vi er førende indenfor fast ejendom og entreprise og har rådgivet talrige store byggeprojekter, herunder Carlsberg Byen, Niels Bohr Institutet samt assisteret med juridisk rådgivning vedrørende fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Kontakt os, hvis du vil høre mere på +45 33 12 45 22 eller copenhagen@njordlaw.com / aarhus@njordlaw.com

Det siger andre om os

‘Both Partner Erik Larsson and Partner Rune Tarnø are highly valued advisers and very experienced within construction law.’

Legal 500, 2024, Construction, Tier 4
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?