Narystės

• Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas
• Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokymų centro lektorius

Publikacijos
  • Nauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcija: pasikeitusio teisinio reguliavimo pranašumai ir trūkumai. Justitia, 2011, vol. 75, no. 1, p. 32–43.
  • Nemokių įmonių gaivinimo formalios procedūros: Lietuvos ir užsienio valstybių patirtis. Teisė, 2013, 89 t., p. 119–135.
  • The Importance of Economic Analysis of Law to Legislation: an Example of the Legal Regulation Reform in Lithuania Concerning Company Rescue. Vilnius University, Integrating Social Sciences Into Legal Research, Vilnius, 2014, p. 55–62.
  • Įmonių gaivinimo teisminių procedūrų įtaka sutartiniams santykiams: sutarčių išsaugojimo svarba. Teisė, 2015, 96 t., p. 96–111.
Kalbos

Lietuvių, vokiečių, anglų.

Mes padėsime Jums rasti sprendimą