Ziņas

NJORD sniedz juridisku atbalstu uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā (atjaunots 14.05.2021.)

biroja advokāti un juristi Latvijā vairāk nekā 13 gadus sniedz juridisku palīdzību pie TUA saņemšanas citu valstu, kas nav ES dalībvalstis.

NJORD Latvijas biroja klienti saņem uzturēšanās atļauju Latvijā uz dažādiem pamatojumiem:

 • nekustamā īpašuma iegāde,
 • uzņēmumu reģistrācija,
 • ieguldījums bankās,
 • nodarbinātība (uzturēšanās atļauja ar darba atļauju)
 • nodarbinātība ar Eiropas Savienības zilo karti (nodarbinātība ar noteiktām priekšrocībām augsti kvalificētiem speciālistiem),
 • pārstāvniecības reģistrācija un citi.

Saskaņā ar statistiskajiem datiem, līderpozīcijas starp TUA saņēmējiem ieņem Krievijas pilsoņi (aptuveni 70%), viņiem seko Ķīnas un Ukrainas pilsoņi (aptuveni 8 procenti), kā arī Uzbekistānas un Kazahstānas pilsoņi (aptuveni 4 procenti).

2010.-2020. gadu laikā uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz investīcijām  (nekustamais īpašums, bankas, uzņēmumi), saņēma vairāk nekā 19 000 ārvalstu pilsoņu.

PAMATOJUMS UN NOSACĪJUMI UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI LATVIJĀ (TĒZES)
UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA LATVIJĀ. SAŅEMŠANAS PRIEKŠROCĪBAS, PAMATOJUMS, KĀRTĪBA.
Uzturēšanās atļaujas priekšrocības Latvijā
 • Brīva pārvietošanās gandrīz visās ES valstīs, kā arī Norvēģijas, Islandes un Šveices teritorijās.
 • Nav nepieciešams uzturēties Latvijā vismaz 180 dienas gadā (atšķirībā no gandrīz visām pārējām ES valstīm).
 • Iespēja saņemt pastāvīgu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā (piecus gadus pēc termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas). Pastāvīgā uzturēšanā atļauja ir “pastāvīga vīza” ES.
 • Iespēja iegūt ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu (piecus gadus pēc termiņuzturēšanās atļaujas).
 • Iespēja iegūt Latvijas Republikas pilsonību (ir nepieciešamas atteikties no iepriekšējās Krievijas / Kazahstānas / Ukrainas u.c.) Šodien Latvijas pilsonība ļauj bezvīzu apmeklējumiem uz aptuveni 100 pasaules valstīm, tostarp Apvienoto Karalisti, ASV, Kanādu, Austrāliju, Jaunzēlandi, Japānu, Bahamu salām un utt.).
 • Iespēja saņemt vīzas uz trešām valstīm (ASV, Kanādu, Japānu u.c.) šo valstu vēstniecībās Latvijā.
 • Iespēja iegādāties un reģistrēt automobiļus, laivas, jahtas utt. uz savu vārdu Latvijā.
 • Starptautiskā lidosta „Rīga” pašlaik kļūst par vienu no transporta mezglu reģiona centriem. Tas dod iespēju lidot bez pārsēšanās praktiski uz gandrīz visām galvenajām Eiropas pilsētām un daudzām NVS pilsētām, kuras lielākoties atrodas tikai vienu vai divu stundu lidojumā.
Grounds for obtaining a residence permit in Latvia*

PAMATOJUMS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI LATVIJĀ*

 1. Nekustamā īpašuma iegāde Latvijā.
 2. Naudas ieguldījums Latvijas banku sektorā.
 3. Ārvalstnieka reģistrācija par Latvijas komercsabiedrības valdes (padomes) locekli.
 4. Ieguldījums Latvijas komercsabiedrības pamatkapitālā.
 5. Nodarbinātība Latvijā.
 6. Nodarbinātība Latvijā mikrouzņēmumā.
 7. Ārzemnieka reģistrācija par ārvalsts komersanta (firmas) pārstāvniecības pārstāvi.
 8. Bezprocentu valsts vērtspapīru iegāde.
 9. Uzturēšanās atļauja laulātajam un nepilngadīgiem bērniem.

Šis pamatojumu saraksts nav izsmeļošs, taču ietver visbiežāk izmantojamos

 

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi Latvijā|

Termiņuzturēšanās atļauju uz 5 gadiem var pieprasīt, ja tiek pirkts Latvijas nekustamais īpašums.

Nosacījumi:

 • Nekustamais īpašums, kura vērtība nav mazāka par 250 000 euro.
 • Lai saņemtu TUA, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi, jāiemaksā valsts budžetā vienreizējais maksājums/nodeva 5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.
 • Lai saņemtu TUA, pamatojoties uz nekustamā īpašuma iegādi, nepieciešams, lai nekustamā īpašuma objekts 250 000 eiro vērtībā būtu viens, ja nekustamais īpašums iegādāts Rīgā, Jūrmalā un apkārtējos reģionos. Iespējams iegādāties divus nekustamā īpašuma objektus ārpus konkrētiem reģioniem ar kopējo vērtību no 250 000 eiro.
 • Neapbūvēta zeme, lauksaimnieciskās nozīmes zeme un mežs nedrīkst būt nekustamā īpašuma sastāvā, ko iegādājas TUA saņemšanai.
 • Pēc TUA termiņa beigām (5 gadi), pastāv iespēja saņemt jaunu TUA uz kārtējiem 5 gadiem. Šajā gadījumā jāsamaksā valsts budžetā 5 000 eiro.

 

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties un ieguldījumu Latvijas banku sektorā|

Termiņuzturēšanās atļauju uz 5 gadiem var pieprasīt, investējot jebkurā Latvijas komercbankā ne mazāk kā 280 000 euro (savdabīgs noguldījums/depozīts). Šāda noguldījuma termiņam jābūt ne mazākam par 5 gadiem un bez tiesībām uz pirmstermiņa pārtraukšanu. Uz bankas ieguldītajiem līdzekļiem aprēķina procentus

Lai saņemtu pirmo TUA, pamatojoties uz ieguldījumiem bankā, ir jāiemaksā valsts budžetā vienreizējais maksājums/nodeva 25 000  eiro apmērā.

Pēc TUA termiņa beigām (5 gadi), pastāv iespēja saņemt jaunu TUA uz kārtējiem 5 gadiem. Šajā gadījumā jāsamaksā valsts budžetā 5 000 eiro.

 

Uzturēšanās atļauja ārvalstnieka ievēlēšanas gadījumā par Latvijas komercsabiedrības valdes (padomes) locekli

Termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem ir tiesības pieprasīt Latvijas komercsabiedrības valdes (padomes) locekli. Komercsabiedrībai jābūt reģistrētai vismaz vienu gadu pirms uzturēšanās atļaujas pieprasījuma.

Ārvalstu personas kā valdes locekļa (padomes) algai jābūt divreiz lielākai par vidējo mēneša darba algu Latvijā pirms nodokļu nomaksas par pēdējo gadu (2294 eiro mēnesī 2021. gadā). Gada nodoklis par šādu algu būs aptuveni 14550 eiro.

Lai uzturēšanās atļauja būtu spēkā, sabiedrības nodokļu maksājumi katru gadu nedrīkst būt mazāki par 21 350 euro (ieskaitot iepriekš norādīto summu 14550 euro - algas nodokli). Par pirmo nepilno gadu nodokļiem ir jābūt 1750 euro mēnesī.

 

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties uz ieguldījumu Latvijas komercsabiedrības pamatkapitālā

Termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem ir tiesīga pieprasīt Latvijas komercsabiedrības loceklis/dibinātājs, ja viņš valsts budžetā samaksājis 10 000 eiro un ieguldījis šāda uzņēmuma pamatkapitālā (izveidojot vai palielinot esoša uzņēmuma kapitālu) vismaz:

50 000 eiro un ieguldījums tika veikts komercsabiedrībai, kurā nodarbināti ne vairāk kā 50 darbinieki, kuru gada apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro un kas saimnieciskā gada laikā maksā nodokļus ne mazāk kā 40 000 euro, bet valsts un pašvaldību budžetā samaksāto nodokļu summa par nepilnu pirmo saimniecisko gadu ir jābūt vismaz 3 300 euro mēnesī. Par ieguldījuma veikšanu pamatkapitālā, TUA piešķir ne vairāk kā 10 ārzemniekiem, ja katrs no viņiem ir veicis ieguldījumu minimālā apmērā un samaksājis valsts budžetā 10 000 euro,

100 000 eiro un noguldījums izdarīts komercsabiedrībā, kurā nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieku un kuru gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus eiro un, kura saimnieciskā gada laikā maksā nodokļus ne mazāk par 100 000 euro, bet valsts un pašvaldību budžetā samaksāto nodokļu summa par nepilnu pirmo saimniecisko gadu ir jābūt vismaz 8 300 euro mēnesī,

vai

100 000 EUR komercsabiedrības pamatkapitālā, kurā kopā ar vienu vai vairākiem Latvijas Republikā reģistrētiem meitas uzņēmumiem ir nodarbināti vairāk nekā 50 darbinieku un gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus euro

 

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties uz nodarbinātību Latvijā

Termiņuzturēšanās atļauju uz 5 gadiem ir tiesīga pieprasīt persona, kura kļuvusi par algotu darbinieku Latvijā.

Ārvalstnieka alga nedrīkst būt mazāka par vidējo bruto algu Latvijā pagājušajā gadā (1147 eiro mēnesī 2021. gadā).

Lai uzturēšanās atļauja būtu spēkā, sabiedrībai ik gadu jāapmaksā gada algas nodoklis – ap 7170 eiro.

Lai saņemtu Eiropas zilo karti, ārzemnieka alga 2021. gadā nedrīkst būt mazāka par 1721 EUR mēnesī (vidējā alga par iepriekšējo gadu Latvijā ar koeficientu 1,5); ikgadējais nodoklis, kas jāapmaksā no šādas algas, ir aptuveni 10750 EUR. Eiropas zilā karte - termiņuzturēšanās atļauja, ko izsniedz augsti kvalificētiem speciālistiem, kas nodarbināti Latvijā. Eiropas zilā karte dod tās īpašniekiem un viņu laulātajiem noteiktas priekšrocības.

Ja zilā karte tiek pieprasīta pēc profesijas, kurā Latvijā vērojams darbaspēka trūkums (saskaņā ar Ministru kabineta sarakstu) algas noteikšanai 1,5 koeficienta vietā piemēro koeficientu 1,2). Attiecīgi samazinās nodokļu apmērs.

 

Uzturēšanās atļauja, ja ārzemnieku reģistrē par ārvalstu komersanta (uzņēmuma) pārstāvniecības pārstāvi|

Termiņuzturēšanās atļauja uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus, ir tiesīgs pieprasīt ārzemnieks, ja viņš ir ārvalstu komersanta pārstāvniecības pārstāvis un ārvalstu komersants ir reģistrēts ārzemēs vismaz piecus gadus pirms uzturēšanās atļaujas pieteikuma dienas, pēdējā gada laikā ir nodarbinājis vairāk nekā 50 darbiniekus, tā gada apgrozījums pārsniedz 10 miljonus euro, un tam nav nodokļu maksājumu parādu.

Ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā kā ārzemju komersanta pārstāvniecības pārstāvis, viņš iesniedz biznesa plānu, kas apstiprina ārvalstu komersanta uzņēmējdarbības stratēģiju darbībām Latvijas Republikā, kas veicina ražošanas vai pakalpojumu attīstību.

Lai uzturēšanās atļauja būtu spēkā, ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts komersants ir veicis minēto biznesa plānu, un dokumentus, kas apliecina ārvalsts komersanta pārstāvniecības aktīvu darbību iepriekšējā gadā, kā rezultātā tiek veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība.

 

Uzturēšanās atļauja, pamatojoties uz bezprocentu valsts vērtspapīru iegādi

Termiņuzturēšanās atļauju uz 5 gadiem ir tiesīga pieprasīt persona, kura iegādājusies bezprocentu valsts vērtspapīrus, kuru nominālvērtība ir 250 000 euro un ir samaksājusi valsts budžetā 38 000 euro.

Galvenais šīs termiņuzturēšanas atļaujas veida ieguvums ir tas, ka ID karti izsniedz uz 5 gadiem un nav nepieciešams ikgadējā TUA reģistrācijā, t.i., ikgadējā braucienā uz Rīgu (uz citiem pamatiem izsniegtās kartes termiņš ir 1 gads).

 

Uzturēšanās atļauja laulātajam un nepilngadīgiem bērniem

Termiņuzturēšanās atļauju (uz to pašu termiņu kā galvenajam pieteicējam) ir tiesības pieprasīt ārzemnieka laulātajam, nepilngadīgajiem bērniem (ieskaitot bērnus aizbildnībā) un personām aizgādnībā.

 

KĀRTĪBA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI

 

Uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentu iesniegšanas vieta

 1. Latvijas vēstniecība savā valstī. Gadījumā, ja savā valstī nav Latvijas vēstniecības, dokumentus iesniedz vēstniecībā tuvākajā valstī, kas nav Šengenas līguma dalibniece.
 2. Pilsonības un migrācijas pārvalde Rīgā (pieļaujama atsevišķiem gadījumiem, piemēram, iegādājoties nekustamo īpašumu, valsts vērtspapīrus, dažos citos gadījumos).

 

Termiņi

 1. Izskatīšanas termiņš: no 5 līdz 30 dienām atkarībā no nodevas + laiks, dokumentu pārsūtīšanai ar diplomātisko pastu.
 2. Termiņš, kurā nepieciešams ierasties Latvijā uzturēšanās atļaujas saņemšanai: 3 mēneši no pozitīva lēmuma pieņemšanas brīža.

 

Nodevas

Ja pamats ir nekustamais īpašums, uzņēmuma dibināšana, iemaksa bankā vai vērtspapīri:

 • izskatīšana 30 kalendāru dienu laikā– 150 eiro vienam cilvēkam.
 • izskatīšana 10 darba dienu laikā – 300 eiro vienam cilvēkam.
 • izskatīšana  5 darba dienu laikā –  450 eiro vienam cilvēkam.

Citi pamatojumi:

 • izskatīšana 30 kalendāru dienu laikā - 100 eiro vienam cilvēkam.
 • izskatīšana 10 darba dienu laikā –  200 eiro vienam cilvēkam.
 • izskatīšana  5 darba dienu laikā –  400 eiro vienam cilvēkam.
Vēlaties uzzināt vairāk?
bilde

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums: būtiskie aspekti un jurista loma

bilde

Vebināra sesijas "Efektīvs būvdarbu līgums: no izstrādes līdz izpildei”, otrās daļas video ieraksts

Image

Konference “Nekustamais īpašums un būvniecība Baltijā 2024”

image

Vai problēmas valsts lielo objektu būvniecībā signalizē par problēmām būvniecībā kopumā

bilde

Konference “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”

NJORD veiksmīgi pārstāvēja klientu tiesvedībā par tiesībām uz nekustamo īpašumu

NJORD sniedz juridisku atbalstu uzturēšanās atļaujas iegūšanai Latvijā (atjaunots 14.05.2021.)

Mēs atrisināsim Jūsu problēmu