Mūsu vēsture

Mūsu advokātu birojs NJORD tika izveidots 2002.gadā Zviedrijā, kad zviedru advokātu birojs Magnusson & Wahlin tika apvienots ar dāņu advokātu biroju Qvist & Stanbrook. Kopā tie izveidoja jaunu advokātu biroju ar nosaukumu MAQS. 2005.gadā tika uzsākta darbība Igaunijā, un četrus gadus vēlāk viņiem pievienojās advokātu birojs Petrovs&Nikolajenko/SMA ar birojiem Latvijā un Lietuvā. Tādējādi, kopā darbojās septiņi biroji – Kopenhāgenā, Gēteborgā, Malmē, Stokholmā, Rīgā, Tallinā un Viļņā.

Paplašināšanās

2013.gadā sekoja nākamā paplašināšanās. Kopenhāgenas birojs apvienojās ar advokātu birojiem Bang + Regnarsen un NORSKER. Visi trīs biroji turpināja savu darbību saskaņā ar MAQS pamatprincipiem un strādāja kopā advokātu biroja MAQS telpās.

Mēs iekarojām Jitlandi

Kopenhāgenas birojs turpināja paplašināties un 2013.gada 1.jūnijā apvienojās ar pazīstamo advokātu biroju Orhūsā Hørlyck & Steffensen. Tādējādi, mums kopā bija jau astoņi advokātu biroji – jaunākais atradās Orhūsas centrā.

Jaunais nosaukums

2014.gada vidū mēs paziņojām par nākamo lielāko notikumu mūsu biroju vēsturē – sākot ar 2015.gadu, nosaukums MAQS turpmāk piederēs tikai Zviedrijas advokātu birojam, bet Dānijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas biroji turpinās savu darbību ar jaunu nosaukumu. Šinī brīdī mums jau bija padomā nosaukums NJORD, ko mēs oficiāli sākām lietot 2015.gada 1.janvārī.

Tuvākajā nākotnē mēs plānojam paplašināt savu darbību Ziemeļvalstu reģionā, ieskaitot Zviedriju, Somiju un Norvēģiju.