Transport af gods og passagerer bliver i stigende grad et globalt anliggende. Her kan en dygtig juridisk medspiller med evnerne til at navigere i de internationale konventioner og forpligtelser bidrage til at sikre blandt andet dit tabte, forsinkede eller beskadigede gods.

Vores store erfaring inden for alle juridiske kerneområder, herunder procesret, gør os i stand til at varetage samtlige juridiske opgaver inden for sø- og transportret. Vi råder samtidig over et vidtstrakt internationalt netværk, der forsyner os med den nødvendige viden inden for området.

Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for al form for sø- og transporttransaktioner – eksempelvis:

 • Køb og salg af skibe
 • Skibsbygning og andre sager i relation til skibsværfter
 • Søforsikring og genforsikring (gods, kasko og P&I)
 • Skibsfinansiering
 • Krav vedrørende last
 • Kollisioner
 • Arrest
 • Alle former for transportkontrakter
 • Generelle logistikløsninger for alle slags transportmidler
 • Pharmalogistik

Vi repræsenterer:

 • Danske og internationale skibsredere
 • Befragtere
 • Lastejere
 • Lastvognstransportfirmaer
 • Flyselskaber
 • Jernbaner
 • Speditører

Derudover repræsenterer vi også de ovenståendes respektive forsikringsselskaber samt banker og andre finansielle institutioner.

Det siger andre om os
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?