Transport af gods og passagerer bliver i stigende grad et globalt anliggende. Her kan en dygtig juridisk medspiller med evnerne til at navigere i de internationale konventioner og forpligtelser bidrage til at sikre blandt andet dit tabte, forsinkede eller beskadigede gods.

Vores store erfaring inden for alle juridiske kerneområder, herunder procesret, gør os i stand til at varetage samtlige juridiske opgaver inden for sø- og transportret. Vi råder samtidig over et vidtstrakt internationalt netværk, der forsyner os med den nødvendige viden inden for området.

Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for al form for sø- og transporttransaktioner – eksempelvis:

 • Køb og salg af skibe
 • Skibsbygning og andre sager i relation til skibsværfter
 • Søforsikring og genforsikring (gods, kasko og P&I)
 • Skibsfinansiering
 • Krav vedrørende last
 • Kollisioner
 • Arrest
 • Alle former for transportkontrakter
 • Generelle logistikløsninger for alle slags transportmidler
 • Pharmalogistik

Vi repræsenterer:

 • Danske og internationale skibsredere
 • Befragtere
 • Lastejere
 • Lastvognstransportfirmaer
 • Flyselskaber
 • Jernbaner
 • Speditører

Derudover repræsenterer vi også de ovenståendes respektive forsikringsselskaber samt banker og andre finansielle institutioner.

Det siger andre om os
Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?