NJORD on transpordi- ja merendusküsimuste puhul täisteenust pakkuv õigusnõustaja. Lisaks sellele on meil ulatuslik kontaktide võrgustik vajalike merenduse ja transpordi teadmistega spetsialistidest.

NJORDi transpordi ja merenduse ekspertidel on märkimisväärsed kogemused klientide esindamisel merendus- ja transpordiõiguse küsimustes, alates lepingulistesse suhetesse astumisest kuni tehingutest tulenevate vaidluste lahendamiseni.

Esindame nii kohalikke kui rahvusvahelisi laevaomanikke, prahtijaid, kaubaomanikke, veoettevõtteid, lennufirmasid, raudtee-ettevõtjaid, ekspediitoreid ja nende kindlustusandjaid, pankasid ja muid finantsinstitutsioone. Anname õigusnõu kõigis küsimustes, mis puudutavad maantee-, raudtee- lennundus- ja meretransporti ja transpordialaseid tehinguid, sealhulgas:

  • laevade ostu- ja müügitehingud
  • laevaehitusja muudlaevatehast puudutavadküsimused
  • kindlustus ja edasikindlustus (cargo, hull ja P&I)
  • tehingute finantseerimine
  • õiguste kollisiooniga seotud küsimused
  • kaubavedu puudutavad nõuded
  • veolepingud
  • transpordilogistika lahendused
  • vaidluste lahendamine

 

Soovid rohkem infot?

01.07.2019 jõustuvad uued droone puudutavad EL-i määrused

Maanteetranspordi kaubaveo sektori töötajate töö- ja puhkeaeg

Aitame teil leida parima lahenduse