Ziņas

NJORD rīkoja apmācības “MARS Latvia”

NJORD rīkoja komercsabiedrības darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības konkurences tiesībās. Apmācības vadīja ZAB “NJORD” biroja jurists Andris Strazds un konsultants Mārtiņš Dambergs.

Galvenās tēmas bija aizliegtu vienošanos, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma tiesiskie aspekti. Apmācību gaitā SIA “MARS Latvia” darbinieki tika iepazīstināti ar norādītā jautājumu loka normatīvo bāzi, tiesu prakses piemēriem un juridiskajā literatūrā paustajām atziņām. Apmācību noslēgumā SIA “MARS Latvia” darbiniekiem bija iespēja apmācību laikā iegūtās zināšanas pārbaudīt praktiski, šajā gadījumā veiksmīgi atbildot uz apmācību vadītāju sagatavotajiem jautājumiem.

Vēlaties uzzināt vairāk?

Legal 500 iekļāva NJORD Latvia vadošo advokātu biroju reitingā Latvijā

Jaunas prasības par komercsabiedrību patieso labuma guvēju reģistrāciju Latvijā

Saņemt mūsu jaunumus
Mēs atrisināsim Jūsu problēmu