Ziņas

Kam nav jāreģistrē patiesie labuma guvēji?

Kā jau informējām, uz 2017. gada 1. decembri reģistrētajām juridiskajām personām līdz 2018. gada 1. martam ir jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (Reģistrs) informācija par saviem patiesajiem labuma guvējiem (PLG).

Ņemot vērā, ka lielākā daļa juridisko personu ir reģistrētas kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), zemāk ir norādīti konkrēti apstākļi, kurus konstatējot SIA valde var nesniegt  informāciju Reģistram par PLG:

  • SIA tika reģistrēta līdz 01.12.2017. un Reģistrā iepriekš tika iesniegts dalībnieku reģistra nodalījums, kas atspoguļo esošo SIA dalībnieku  sastāvu;
  • Vienīgais dalībnieks ir fiziskā persona vai visi dalībnieki ir fiziskās personas;
  • Dalībnieks (-i) nerīkojascitu personu labā (tajā skaitā  cita (-u) dalībnieka (-u) labā).

Jo vairāk, dokumentos, kuri tika iesniegti Reģistram iepriekš, ir jābūt iekļautai šādai informācijai par dalībniekiem: 

Latvijas rezidentam:

  • Pase/eID ir izdota Latvijā, un
  • Valstspiederība – Latvija, un
  • Dzīvesvietas valsts - Latvija.

Ārvalstniekam:

  • Personu apliecinoša dokumenta izdošanas valsts sakrīt ar viņa valstspiederību un dzīvesvietas valsti.                                                        

NB! Ja SIA iesniedz Reģistrā pieteikumu par izmaiņām dalībnieku vai valdes sastāvā, informācija par PLG ir jāiesniedz jebkurā gadījumā.

Vēlaties uzzināt vairāk?

Legal 500 iekļāva NJORD Latvia vadošo advokātu biroju reitingā Latvijā

Jaunas prasības par komercsabiedrību patieso labuma guvēju reģistrāciju Latvijā

Saņemt mūsu jaunumus
Mēs atrisināsim Jūsu problēmu