Ziņas

Brexit sekas Apvienotās Karalistes pilsoņiem. Kā Brexit ietekmēs Lielbritānijas pilsoņus, kuri strādā ES un jo īpaši Latvijā.

Saskaņā ar pēdējām Brexit ziņām, Brexit var atlikt līdz 12. aprīlim vai 22. maijam. Tomēr Brexit sekas, ieskaitot negatīvās, agrāk vai vēlāk radīsies.

Brexit's impact on the sales of Danish homes to British citizens

Saistībā ar Brexit bieži tiek apspriests ES pilsoņu liktenis, kuri strādā Apvienotajā Karalistē. Tomēr, tā kā šis ir abpusējs process, Lielbritānijas pilsoņi, kas strādā ES, arī saskarsies ar atbilstošām problēmām.

Šodien, Apvienotās Karalistes pilsoņiem ir tiesības uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, kas ietverta Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Citiem vārdiem sakot, Lielbritānijas pilsoņi dzīvo un strādā citās ES valstīs, tāpat kā visi pārējie ES pilsoņi, bez uzturēšanās atļaujas un bez darba atļaujas.

Galu galā, pēc Brexit (ja nebūs atsevišķas vienošanās), Apvienotās Karalistes pilsoņus var pielīdzināt trešo valstu valstspiederīgajiem un atņemt tiesības uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Tas nozīmē, ka, lai dzīvotu un strādātu citās ES valstīs, viņiem būs nepieciešama uzturēšanās atļauja un darba atļauja.

Dažas valstis jau sāk virzīties šajā virzienā, piemēram, Vācijā, iestādes ir paziņojušas, ka Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas strādā šajā valstī, ir iepriekšējas reģistrācijas periods.

Procedūra uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas saņemšanai katrā Eiropas valstī ir atšķirīga. Attiecībā uz Latviju darba atļauja var būt divu veidu:

  1. Parastā.
  2. ES Zilā karte (EU Blue Card) - uzturēšanās atļauja ar darba atļauju augsti kvalificētiem speciālistiem.

Augsti kvalificēts speciālists ir ārzemnieks, kurš ir ieguvis augstāko izglītību mācību programmā, kas ilgst vismaz trīs gadus, attiecīgajā specialitātē vai ar atbilstošu vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi.

Lai iegūtu uzturēšanās atļauju un parasto darba atļauju Latvijā, darba devējam ir jāpaziņo par vakanci Nodarbinātības aģentūrā. Ja mēnesi vēlāk darba devējs neatrod piemērotu kandidātu no vietējiem iedzīvotājiem, viņš var sākt ārvalstnieka nodarbināšanas procesu.

Lai reģistrētu ES zilo karti Latvijā (EU Blue Card), Nodarbinātības aģentūrā nav nepieciešams sludinājums. Dokumenti par ES zilās kartes nodrošināšanu Latvijā tiek izskatīti 10 vai 5 darba dienu laikā pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles.

Plašāka informācija par iespējām saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, t.sk. uz citiem pamatiem:

Skatīt šeit

NJORD advokātu birojs rekomendē saviem klientiem, t.sk. darba devējiem, kuriem ir darbinieki - Lielbritānijas pilsoņi, savlaicīgi sagatavoties Brexit sekām, jo īpaši, savākt nepieciešamos dokumentus, apliecināt tos atbilstoši un veikt tulkojumu.

Jāatceras, ka, lai iegūtu darba atļaujas dažām tā sauktajām reglamentētajām profesijām, būs nepieciešama profesionālo kvalifikāciju atzīšana. Tās ir tādas profesijas kā pasniedzēji, medicīnas darbinieki, transporta un būvniecības nozares speciālisti utt.

NJORD Advokātu birojs nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu migrācijas jautājumos - uzturēšanās atļauju, darba atļauju, ES zilās kartes (EU Blue Card) noformēšanu, ārzemēs iegūto kvalifikāciju atzīšanu utt.

Vil du vide mere?
Unsplash

NJORD legislative news: Corporate Sustainability Directive

Unsplash

NJORD juridiskie jaunumi: 2023. gada 14. jūnijā ES Parlaments apstiprināja Mākslīgā intelekta akta priekšlikuma projektu

AI unsplash

Jaunākā publikācija par "Mākslīgā intelekta un digitalizācijas ietekmi"

Digital Services Regulation

NJORD juridiskie jaunumi: 2022. gadā pieņemtā Digitālo pakalpojumu regula

Unsplash

NJORD tiesu prakses jaunumi: Pienākums ierakstīt intervijas izmeklēšanas posmā pirms procesa par aizliegtas konkurences pārkāpumiem ierosināšanas

Brexit consequences for the UK citizens.  How Brexit will affect UK citizens working in the EU and in Latvia, in particular

Brexit sekas Apvienotās Karalistes pilsoņiem. Kā Brexit ietekmēs Lielbritānijas pilsoņus, kuri strādā ES un jo īpaši Latvijā.

Mēs atrisināsim Jūsu problēmu