Energeetikaprojektide arendusse investeerimisel soovitame kaasata pädeva õigusnõustaja, kellel on teadmisi ja kogemusi energiaõiguse valdkonnas nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seda põhjusel, et energeetikasektorit puudutavad küsimused on sageli seotud rohkem kui ühe riigi territooriumi ja õigusega.

NJORDi energiaõiguse spetsialistid omavad laiaulatuslikke teadmisi ja kogemusi erinevates energiaõigust puudutavates valdkondades. Meie peamised tegevusvaldkonnad hõlmavad rahvusvaheliste läbirääkimiste läbiviimist, energia müüki ja ostu puudutavate lepingute koostamist, energia transporti hõlmavaid lepinguid ja maksumäärasid ning taastuvenergiat puudutavaid küsimusi.

Lisaks sellele kuuluvad NJORDi spetsialistide kompetentsi energiaõigusega seotud konkurentsi- ja keskkonnaõiguse alased küsimused ning energeetika alaste vaidluste lahendamine.

Aitame teil leida parima lahenduse