Õigusabilepingu Üldtingimused / General Terms and Conditions

Antud üldtingimused kehtivad kõikide NJORD Advokaadibüroo poolt vastuvõetud tööülesannete puhul (Tallinn, Eesti), välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti.

These general terms and conditions shall apply to any assignment undertaken by NJORD Law Firm (NJORD Advokaadibüroo OÜ) (Tallinn, Estonia), unless otherwise agreed upon in writing.