NJORD-il on laialdased kogemused klientide nõustamisel erinevates küsimustes seoses avaliku halduse asutuste ning nende tegevusega.

Koostame riigihankemenetluse dokumente ja hankelepinguid ning nõustame hankestrateegia väljatöötamisel. Meie töö hõlmab riigihankemenetluse läbiviimise ja selles osalemise nõustamist ning õiguslikku analüüsi riigihankemenetluse õiguspärasuse ja seonduvate õigusaktide kohta.

NJORD pakub õigusnõustamist kõikidele riigihankemenetluses osalevatele või osalemisest huvitatud isikutele.

Nõustame kõikides riigihankemenetluse küsimustes, sh:

  • riigihankemenetluse etapid ja protseduurid
  • hankedokumendid
  • hindamissüsteemid
  • vaidlustused

Esindame kliente vaidlustustes nii kohtueelses kui ka kohtulikus menetluses, samuti kahjunõuete esitamisel.

Aitame teil leida parima lahenduse