Meie maksejõuetusõiguse spetsialistid aitavad teid mitmesugustes maksejõuetusega seotud olukordades, sealhulgas makseraskustes ettevõttel makseraskuste ületamiseks parima lahenduse leidmisel või võlausaldaja huvide kaitsmisel suhtluses võlglastega.

Tagame kiire ja kompetentse õigusabi erinevates maksejõuetusõigusega seotud küsimustes:

  • pankrotimenetlused
  • võlgade ümberkujundamine
  • saneerimismenetlused, restruktureerimisplaani koostamine
  • kohtuväline nõuete ümberkujundamine
  • võlausaldaja ja võlgniku huvide kaitse
  • pankrotihalduri ja saneerimisnõustaja ülesannete täitmine
  • nõustamine piiriülestes maksejõuetusmenetlustes.
Soovid rohkem infot?

Ajutiselt peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus

Miks tuleks saneerimismenetlust eelistada pankrotimenetlusele?

Saneerimine – kas võlausaldajate kottimine kolmes vaatuses või reaalne võimalus ettevõtet aidata?

Aitame teil leida parima lahenduse