Pärimisõigus puudutab kõiki inimesi, hõlmates selliseid õigusküsimusi nagu pärandaja tahe, selle vormistamine, pärimise alused ja pärimismenetlus, kuid pärimisõigused võivad riigiti erineda.

NJORDi eksperdid nõustavad kõigis pärimisõiguse küsimustes ja vaidlustes nii Balti- kui Põhjamaades. Koostame pärimisdokumente, esindame kohtus ja kohtuväliselt, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees ning teostame pärandvara hooldamise, valitsemise ja käsutamisega seotud vajalikke toiminguid ja tehinguid.

Aitame oma klientidel:

  • teha kindlaks pärimisele kohalduv õigus

  • viia läbi pärimismenetlust koostöös Eesti notariga

  • vormistada pärandvara jagamist kaaspärijate vahel

  • lahendada pärimisega seonduvaid maksuküsimusi

  • lahendada erinevaid välisriigi kodanike või varaga seotud pärimisküsimusi Eestis

  • taotleda välisriigi õiguse alusel läbiviidava pärimismenetlusega seoses välja antud dokumentide tunnustamist Eesti kohtus ja/või eraõiguslike isikute ees

  • teha päringuid erinevates registrites (kinnistusraamatus, liiklusregister, pärimisregister ja abieluvararegister), korraldada asjaajamist ja esindada kõikide ametnike, era- ning avalik õiguslike isikute ees

  • selgitada välja pärijate ringi ja pärandvara koosseisu Eestis, samuti pärijate õigusi ja kohustusi

  • korraldada pärandvara valitsemist ja hagi tagamise abinõude rakendamist.

Soovid rohkem infot?
tea

Vandeadvokaat Tea Kookmaa on nüüdsest NJORD Advokaadibüroo tehnoloogiajuht

Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

Planeering

Planeeringu kehtestamise otsuse edasikaebamise tähtaja arvestamise erisustest Riigikohtu hiljutise otsuse valguses

juhtivpartner Erik Salur

NJORDi juhtivpartneriks sai Erik Salur

Elamislubade taotlemine

Elamislubade taotlemiseks on kehtestatud uus sisserände piirarv

Seadusemuudatus: ehitussektor

Seadusemuudatus: ehitussektori töötajad saavad lisakaitse, ehitustööde peatöövõtja vastutus suureneb

Tööõnnetus

(Töö)õnnetus, mida keegi ei näinud – tagantjärgi tarkuseterad

Tööaeg

Summeeritud tööaeg ja riigipühad – millest lähtuda tööajaarvestusel?

Force Majeure

Kõrged hinnad ja sõda – vääramatu jõud?

Transactions

End varatuks teinud võlgniku tehingud saab tagasi pöörata

Vahekohus

Vahekohtu ja kohtu vahe ehk mille poolest erineb arbitraaž tavalisest kohtumenetlusest?

Employee rights

Täieneb töötaja õiguste nimekiri ja töölepingu ülesütlemise piirangute loetelu

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Kui töötaja ei saa töökohustusi täita, siis katseaeg pikeneb

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

Tööandjal pole kunagi olnud ainuõigust töötajale

kinnisvara

Mida kinnisasja pärimisel ja päritud kinnistuga tehingute tegemisel silmas pidada

planeerimine

Hiilivad muutused seiskavad arendused ja muudavad kinnisvarasse investeerimise ettearvamatuks

Force Majeure

Vääramatu jõud Ukraina sõja kontekstis – millal saab ettevõtja sellele tugineda?

üüritulu

Käibel põhinev üür: kas sellest võidab üürnik või üürileandja?

rohemärgis

Hoone rohemärgis: kaasaegsed väärtused ja õiguslikud aspektid

NFT

Kas krüptokunsti ostmine võib rikkuda intellektuaalomandi õigusi?

Veikko Toomere

Chambers FinTech tunnustas NJORD advokaadibüroo partnerit Veikko Toomeret ja tema juhitavat FinTech osakonda

Tööleping

Kuidas palgata Ukraina sõjapõgenikke?

Koomiks

Isikuandmete edastamine USAsse – Euroopa liikmesriikide järelevalveorganid on hakanud suuremat tähelepanu pöörama Euroopa Liidu ja USA vahelistele andmekaitse küsimustele

work

Millal on välismaalastel õigus Eestis lühiajaliselt töötada?

Krüptoraha

Uued nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

proovitöö

Proovitöö, tööolukorra matkimine või katseaeg?

Erik Salur

Vandeadvokaat Erik Salur nimetati NJORDi uueks partneriks

Kohtukulud

Isegi kohtuvaidluse võidu korral võib tööandja olla kohustatud menetluskulud tasuma

Töökeskkonna ohutus

Andmekaitsereeglid ei takista töökohal tööohutuse tagamist

Digitaalne sisu

Seadusemuudatused digivallas teevad tarbija elu lihtsamaks ja lisavad ettevõtjaile kohustusi

market manipulation

Kas postitus Facebookis võib olla turumanipulatsioon?

Maksekäsk

Uuest aastast on võimalik maksekäsu kiirmenetluses lahendada suuremaid nõudeid

Bitcoin

Andmekaitse krüpto- ja fintechmaailmas

Gambling

Hasartmänguseadus Eestis – 2. osa

Ühisrahastus

Ühisrahastusplatvormid peavad Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlema

Robot kohtunik

Tehinsintellekt kohtu osana – kas võimalik ja vajalik?

Euroopa Liit

Nõuet Euroopa Liidus asuva ettevõtte vastu võib olla võimalik arvatust lihtsamalt maksma panna

kohus

Välisriigi vahekohtuotsuse täitmise Eestis välistab vastuolu avaliku korraga

Cyberattack

7 näpunäidet ettevõtjale küberturvalisuse tagamiseks

construction site

Kust jookseb ehitaja vastutuse piir, kui tellija annab ehitajale vigaseid juhiseid?

Notary

Notariaalne kaugtõestamine on tulnud, et jääda

kinnisvara

Kinnisasja ost looduskaitse meelevallas

crowdfunding

Ühisrahastusteenuste loakohustus hakkab kehtima 10. novembrist 2022.a.

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

NJORD Advokaadibüroo tööõiguse tiim sai kõrge tunnustuse

börs

Estonian Japan Trading Company AS aktsiad Nasdaq Balti alternatiivturul First North

toys

Võltskaubad ja meie laste turvalisus

Võltskaubad ja terrorismi rahastamine

Võltskaubad ja terrorismi rahastamine

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Neli soovitust - kas konkurentsipiirang on olemas ja kas seda on vaja

Criticism

Kriitika talumine – kas uus väljakutse juhtidele?

rental

Kas üürivaldkonna seadusemuudatused on liialt üürileandja kasuks kaldu?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Vastutuskindlustus ehituses – kas võluvits töövõtja ja tellija riskide maandamiseks?

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

Hea ehitustava tähtsusest ehitamisel ja ehitusvaidluse korral

data analysis

Kindlustusandjad teavad sinust jätkuvalt rohkem kui sa ise

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Online store

Müük e-poes nõuab täiendavat tähelepanu

Data protection

Kaitse oma klienti, töötajat ja ennast – õpeta töötajatele andmekaitset

Restrictions

Mida silmas pidada kui sinu äritegevusele kehtestatakse piirang?

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Office worker athlete

Kas kontoritöötajast võiks saada sportlane?

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

Tasuta rakendus võib kalliks maksma minna

Laienevad notariaalse kaugtõestamise võimalused

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Ühinguõiguslikud koosolekud eriolukorra ajal

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Töötasu hüvitist saab taotleda 6. aprillist 2020

Ajutiselt peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?

COVID-19

COVID-19: Töötukassa kaudu makstava ajutise töötasu hüvitise tingimused

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

Kas välismaalased võivad Eestis edasi töötada?

COVID-19 eriolukorra lahendused FIE-dele

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Rahvusvaheline õigusturuosaliste hindaja Chambers & Partners Europe 2020 tunnustab NJORD Advokaadibüroo partnereid Katrin Sarapit ja Triinu Hiobit

NJORD Estonia: Purchasing real estate with a smart contract – a possibility or a pipedream?

Kinnisvara omandamine nutilepinguga – kas rakendatav või soovunelm?

Eestis käivitati startup’ide andmebaas

2020. aastal jõustunud seadusemuudatused

2020. aastal jõustunud seadusemuudatused

Uued nõuded Eestis krüptoraha litsentse omavatele ettevõtetele

Tellitud kaup ei vasta ootustele? Tagasta see!

Kuidas vältida ebaausate kauplemisvõtete lõksu langemist?

Väike meelespea allahindluste tegemiseks

Neli võimalust pühade ajal lisatööjõu palkamiseks

Tehisintellekti kasutamine dermatoloogias ja nahahoolduses

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Riskimaandus tööstuse digitaliseerimisel

NJORD Estland: Ich habe keine Lust, zur Arbeit zu gehen!

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

NJORD Estland: 3 Möglichkeiten für die Lösung von geschäftlichen Streitigkeiten – welche wählen?

NJORD Estland: Herausforderungen der Blockchain, die mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhergehen

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Õiguslikud riskid virtuaal- ja liitreaalsuse kasutamisel ehitussektoris

Ehituse maksumuse prognoosimatu kasv – kas alus ehituslepingu muutmiseks?

Google´i ja Facebooki online-turunduse tööriistad – kuidas neid edukalt kasutada?

Milline peab olema start-up'i juriidiline müügipakend?

01.07.2019 jõustuvad uued droone puudutavad EL-i määrused

5 õiguslikku riski, mida iga idufirma asutaja peab lahendama

Общий регламент по защите данных (GDPR) может привести к возникновению ряда проблем в связи с блокчейном

Собственноручная подпись vs. электронная подпись

Мы не хотим идти на работу!

JORD Estonia: How to protect personal data in health care institutions?

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Kas isikuandmete töötlemisel igaühe huvi tähendab õigustatud huvi?

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Inimfaktori vähendamine võitluses rahapesuga

Legal 500 andis NJORD Advokaadibüroole järjekordselt väga head hinnangud

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

Tööandja vastutab tehisintellekti diskrimineeriva käitumise eest

Kas peaksime tehisintellekti arengut reguleerima?

Mida võime 5G tehnoloogialt oodata?

Pangakontod krüptovaluutaga seotud ettevõtetele Eestis

Maanteetranspordi kaubaveo sektori töötajate töö- ja puhkeaeg

Kas tööandja võib kehtestada rõivastusstiili?

Vandeadvokaat Liisi Jürgen on NJORDi uusim partner

‘Paysera LT’ UAB vs Lietuvos bankas (Leedu Pank)

‘Paysera LT’ UAB vs Lietuvos bankas (Leedu Pank)

Mida peab tööandja töötaja autoriõiguste kohta teadma?

Kas töötaja vestlused sotsiaalmeedias on tööandjale siduvad?

Internetis laimaja vastutusele võtmine võib olla keerukas

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Ehitusvaidluse tulemuse võib otsustada hoone vastavus standardi nõuetele

NJORDi hommikuseminar "Toome raha koju!"

Arendustegevusega tuleb alustada senisest põhjalikumalt

Kas tark maja võib olla „tagauks“ sinu isikuandmete juurde?

Kliendilepingu üldtingimused 2019 / General Terms and Conditions in 2019

Kas aeg on küps security token'ite pakkumiseks?

Virtuaalvääringu tegevusload Eestis – esimese aasta ülevaade

Euroopa Liidu tegevuskava 3D printimise õigusliku raamistu loomiseks

Euroopa Liidu tegevuskava 3D printimise õigusliku raamistu loomiseks

Kas majutuse pakkumine Airbnb kaudu on seaduslik?

Rahvusvaheline Kaubanduskoda nimetas NJORDi partneri Triinu Hiobi maineka ICC vahekohtu liikmeks

Ettevõtte üldkoosoleku päevakorrapunktid

Põhjamaade ärikultuur – suve väljaanne

Kui kõrge on sinu töötajate D-vitamiini tase?

Mida tähendab kinnisvara müük tingimusel „as is“?

Kinnisvaratehingute tegemine plokiahela tehnoloogia abil

Kas ehitisel on garantii või mitte?

4 viga, mida tehakse kinnisasja üürilepingu sõlmimisel

NJORD on Euroopa Õigustehnoloogia Assotsiatsiooni (ELTA) liige

Detailplaneeringu koostamise vajaduse hindamine

Legal 500 andis NJORD Advokaadibüroole suurepärased hinnangud

Intellektuaalomand äris: kuidas tõsta ettevõtte väärtust tänu läbimõeldud strateegiale?

Loometöö kaitsmine autoriõigustega

7 soovitust internetis legaalselt filmide vaatamiseks

Põhjamaades on kasutusel filmide ja sarjade piraatlusvastased programmid – kas järgmisena võetakse need kasutusele Eestis?

NJORD Advokaadibüroo koostöös Applex Attorneys advokaadibürooga (Soome) esindasid AQ Group AB-d Mecanova Oy omandamisel

NJORD Advokaadibüroo on Nasdaq Balti First North alternatiivturu nõustaja Eestis

Loomevargus ja plagiaat: kuidas enda loomingut kaitsta ja teiste teostest „turvaliselt“ inspiratsiooni ammutada?

Panoraamivabadus - Vabadus, mis meil puudub

Võltsitud kaupa ostetakse igal aastal EL-i sisse 85 000 000 000 euro väärtuses ning summa aina kasvab

Legendaarne Aaron Swartz – kolm asja, mida temalt õppida

3D printimine – kes vastutab sinu vigase 3D prinditud eseme eest?

Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel

Üldise andmekaitse määrusega (GDPR) kaasnevad plokiahela väljakutsed

Rahvusvaheline õigusturuosaliste hindaja Chambers & Partners Europe 2018 tunnustab NJORD Advokaadibüroo partnereid Anne Veerpalu, Katrin Sarapit ja Triinu Hiobit

ICOd Eestis – kas eriregulatsioon tulekul?

#GDPR – tähelepanu, valmis olla, läks!

Kaustas olevad reeglid ja juhendid ei kaitse isikuandmeid!

ABC teadmised küberhügieenist nii ema, isa kui ülemuse seisukohalt

Miks ma peaks seoses GDPR’ga lepingud üle vaatama?

Andmed on kallis vara – kas hoiad neid turvaliselt?

Kolm põhjust miks me vajame nii karme andmekaitse reegleid

Mis on GDPR ja kuidas see Sind mõjutab?

Ebatäpne müügikuulutus võib tuua kaasa rahalise nõude!

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Kuidas tagada positiivse kohtuotsusega väljamõistetud rahalise nõude täitmine?

Tähtajalise üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise eest saab nõuda hüvitist!

Ärivaidluste lahendamise 3 võimalust – milline valida?

Kohtuvaidluses on kliendil müüja ees eelis

Tugeva ärilepingu kolm kohustuslikku küsimust!

Töövaidluskomisjoni esitatav nõue võib olla ka miljon eurot!

E-residentide elu läks keerulisemaks

Miks tuleks saneerimismenetlust eelistada pankrotimenetlusele?

Saneerimine – kas võlausaldajate kottimine kolmes vaatuses või reaalne võimalus ettevõtet aidata?

Viis olulist asja, mida soomlastega äri tehes meeles pidada

Põhjamaade ärikultuur – Soome, meie armastatud ja vihatud naaber!

Mida norrakad lõunaks söövad ning kuidas see sinu äri mõjutab?

Viis olulist asja, mida norrakatega äri tehes meeles pidada

Viis olulist asja mida taanlastega äri tehes silmas pidada

Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?

Põhjamaade ärikultuur: mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?

„Lisateenistus“ maksude õigeaegselt maksmiselt

Kas mitteresidendist pärandvara müüja peab omandireformi käigus tagastatud Eestis asuva kinnisasja eest tasuma ka Eestis tulumaksu?

Kas hüvitis Sinu endisele töötajale on maksustatav?

Hooletu litsentsileping võib hävitada Sinu brändi!

Neli olulist maksunõuannet välisspetsialistide palkamiseks!

E-residentsus – kuhu maksan maksud?

Tax scheming or tax planning?

Maksudega skeemitamine või maksude planeerimine?

Töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaja rikkumine võib rikkujale kaasa tuua hüvitisenõude

Kuidas eristada töölepingut muudest teenuse osutamise lepingutest?

Ebavajalikuks osutunud konkurentsikeeld tasub lõpetada

Alati ei pea sõlmima töölepingut!

Millised reeglid peaksid töölepingus kirjas olema, et kohtuvaidlusi vältida?

Riigipühad ei vähenda summeeritud tööajaarvestusega töötaja tööaega

Renditöö kasutaja võib vastutada renditöötajal saamata jäänud töötasu eest

Probleemse töötaja võib töölt ajutiselt kõrvaldada!

Eesti idufirma Starship Technologies pakirobot lubati liiklusesse

Pilveteenuse valik ja vastutus – kuidas maandada riske

Uuring: Eesti on üks põnevamaid startup keskkondi maailmas

Tööandja peab Eestisse lähetatud töötajatest teavitama Tööinspektsiooni

NJORDi partner Triinu Hiob nimetati investeeringukaitse vaidlusi lahendava ICSID vahekohtu liikmeks

Startup viisa – Eesti soovib meelitada ettevõtlikke mitte-EU kodanikke uue süsteemiga

Aitame teil leida parima lahenduse