Pärimisõigus puudutab kõiki inimesi, hõlmates selliseid õigusküsimusi nagu pärandaja tahe, selle vormistamine, pärimise alused ja menetlus.

NJORD nõustab Teid pea kõigis pärimisõiguse küsimustes, millel on seos Põhjamaadega, ning kõigis pärimisalastes vaidlustes. Meie advokaadid aitavad Teid vajalike pärimisdokumentide koostamisel, esindamisel kohtus ja kohtuväliselt, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, pärandvara hooldamise, valitsemise ja käsutamisega seotud vajalike toimingute ja tehingute teostamisel Eestis.

Aitame Teil:

  • lahendada erinevaid välisriigi kodanike või varaga seotud pärimisküsimusi Eestis;
  • teha kindlaks pärimisele kohalduv õigus;
  • taotleda välisriigi õiguse alusel läbiviidava pärimismenetlusega seoses välja antud dokumentide tunnustamist Eesti kohtus ja/või eraõiguslike isikute ees;
  • teha päringuid erinevates registrites (kinnistusraamatus, liiklusregister, pärimisregister ja abieluvararegister), korraldada asjaajamist ja esindada kõikide ametnike, era- ning avalik õiguslike isikute ees;
  • selgitada välja pärijate ringi ja pärandvara koosseisu Eestis, samuti pärijate õigusi ja kohustusi;
  • korraldada pärandvara valitsemist ja hagi tagamise abinõude rakendamist;
  • viia läbi pärimismenetlust koostöös Eesti notariga;
  • vormistada pärandvara jagamist kaaspärijate vahel;
  • lahendada pärimisega seonduvaid maksuküsimusi.
Soovid saada õigusuudiseid?
Hier können Sie mehr erfahren
data analysis

Kindlustusandjad teavad sinust jätkuvalt rohkem kui sa ise

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

ühisrahastus

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Aitame teil leida parima lahenduse