Pärimisõigus puudutab kõiki inimesi, hõlmates selliseid õigusküsimusi nagu pärandaja tahe, selle vormistamine, pärimise alused ja pärimismenetlus, kuid pärimisõigused võivad riigiti erineda.

NJORDi eksperdid nõustavad kõigis pärimisõiguse küsimustes ja vaidlustes nii Balti- kui Põhjamaades. Koostame pärimisdokumente, esindame kohtus ja kohtuväliselt, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees ning teostame pärandvara hooldamise, valitsemise ja käsutamisega seotud vajalikke toiminguid ja tehinguid.

Aitame oma klientidel:

  • teha kindlaks pärimisele kohalduv õigus

  • viia läbi pärimismenetlust koostöös Eesti notariga

  • vormistada pärandvara jagamist kaaspärijate vahel

  • lahendada pärimisega seonduvaid maksuküsimusi

  • lahendada erinevaid välisriigi kodanike või varaga seotud pärimisküsimusi Eestis

  • taotleda välisriigi õiguse alusel läbiviidava pärimismenetlusega seoses välja antud dokumentide tunnustamist Eesti kohtus ja/või eraõiguslike isikute ees

  • teha päringuid erinevates registrites (kinnistusraamatus, liiklusregister, pärimisregister ja abieluvararegister), korraldada asjaajamist ja esindada kõikide ametnike, era- ning avalik õiguslike isikute ees

  • selgitada välja pärijate ringi ja pärandvara koosseisu Eestis, samuti pärijate õigusi ja kohustusi

  • korraldada pärandvara valitsemist ja hagi tagamise abinõude rakendamist.

Soovid saada õigusuudiseid?
Hier können Sie mehr erfahren
voltskaubad

Võltskaubad ja terrorismi rahastamine

voltskaubad

Võltskaubad ja terrorismi rahastamine

Aitame teil leida parima lahenduse