Küpsised ja privaatsustingimused

Veebileht njordlaw.com kasutab küpsiseid, mis aitavad teha lehe külastamise mugavamaks. Meie veebilehte külastades nõustute meiepoolse küpsiste kasutamisega.

 

Mis on küpsis?

Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie IT seadmesse kui külastate meie veebilehte. Küpsised võimaldavad meil registreerida teie külastuse anonüümselt, tuvastades teie arvuti ning IP aadressi. Küpsised muudavad veebilehe külastamise teile hõlpsamaks. Küpsiste kasutamisest keeldumisel piiratakse teie ligipääsu veebilehe teatud teenustele. Küpsiste kasutamine on internetis standardiks.

 

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Küpsised aitavad talletada informatsiooni teie poolt külastatud lehekülgede ning kasutatud seadmete kohta. Kuna informatsioon, mis kogutakse on anonüümne, ei ole meil võimalik identifitseerida isikuid, kes meie veebilehte külastavad. Samuti ei edasta me kogutud informatsiooni kolmandatele isikutele.

 

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Teiste hulgas kasutame me Google Analytics teenust, mis võimaldab näha, kuidas külastajad meie lehekülge kasutavad ning seal navigeerivad. Google Analytics kasutab mitmeid küpsiseid selle saavutamiseks.

 

Kui kaua on küpsis teie arvutisse talletatud?

Küpsiste talletamise aeg enne nende kustutamist on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood.

 

Kuidas vältida ning kustutada küpsiseid?

Küpsiseid on alati võimalik enda seadmest kustutada ning soovi korral võib nende kasutamist piirata ka veebilehitseja seadetes.

Saate küpsiste kasutamisest loobuda kui muudate interneti seadistusi enda veebilehitsejas. Arvutis saate küpsiste kasutamisest loobuda kui olles veebilehitsejas vajutate korraga klahve CTRL+SHIFT+DELETE. Avanevas menüü-aknas saate kustutada teie arvutisse juba salvestatud küpsised ja muuta küpsistega seonduvaid sätteid. Allolevatelt linkidelt leiate juhised küpsiste sätete muutmiseks mõnedes populaarsemates veebilehitsejates.

Siiski tasub tähele panna, et juhul kui blokeerite küpsised ei ole teil tulevikus võimalik kõiki meie veebilehe võimalusi ja teenuseid kasutada. Küpsiste sätteid veebilehitsejas muutes mõjutab see sarnaselt kõiki veebilehti mida te külastate. Veebilehitseja sätteid on teil alati võimalik muuta, samuti on teil õigus soovi korral tagasi võtta juba antud nõusolekut küpsiste kasutamiseks.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati muudetud: 29.03.2021

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

NJORD Advokaadibüroo („NJORD“)töötleb Teie isikuandmeid, kui Te kasutate meie veebilehte, kui me saadame Teile uudiskirju või teostame muid turunduslikke tegevusi või kui võtate osa meie seminaridest või muudest üritustest.

Teie isikuandmete töötlemise tingimused ja Teie õigused on kirjeldatud allpool vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidiÜldmäärus”)reeglitele.

KONTAKTANDMED

NJORD on Teie isikuandmete vastutav töötleja, kui NJORD töötleb Teie kui andmesubjekti (edaspidi ka „Andmesubjekt“) isikuandmeid, kui te külastate NJORDi veebisaiti, tellite NJORDi uudiskirja või osalete NJORDi üritustel.

Juhul, kui Teil on küsimusi NJORD’i isikuandmete töötlemise kohta või soovite oma õigusi rakendada, võite alati meiega ühendust võtta, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

NJORD Advokaadibüroo
Telliskivi 60/2, I-hoone, C-sissepääs
10412 Tallinn, Eesti
Telefon: 
+372 66 76 440
tallinn@njordlaw.ee

Registrikood 11176771
KMKR number EE100998575

 

ISIKUANDMETE LIIGID, TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

NJORD töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Turundus

NJORD töötleb isikuandmeid otseturunduse tegemiseks (sh, koolituste ja teiste ürituste koha pakkumiste saatmine, uudiskirjade saatmine). Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on antud juhul kas Üldmääruse art 6 lg 1 punkt a või art 6 lg 1 punkt f (NJORDi õigustatud huvi oma ettevõtte turundamiseks).

Samuti töötleb NJORD isikuandmeid koolituste ja teiste ürituste planeerimiseks ja läbiviimiseks, juhul kui Andmesubjekt võtab osa mõnest NJORDi üritusest. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on antud juhul Üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (NJORDi õigustatud huvi ürituse läbiviimiseks).

Isikuandmete liigid, mida NJORD eelkirjeldatud eesmärkidel töötleb, on nimi, kontaktandmed, isiku võimalikud huvid või teemaeelistused, teave isiku keeleoskuse kohta.

NJORD saadab uudiskirju ja muud turundusmaterjali ainult kooskõlas kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevate nõuetega. Juhu, kui turundusmaterjali saatmise aluseks on Andmesubjekti nõusolek, saab Andmesubjekt oma nõusoleku alati tagasi võtta, pöördudes NJORDi poole ülaltoodud kontaktandmeid kasutades või järgides meie uudiskirjade lõpus olevaid juhiseid.

NJORD võib töödelda Teie isikuandmeid NJORDi poolt korraldatud üritustel, näiteks tehes üritusel fotosid või jäädvustades üritust videona, ning on võimalik, et Andmesubjekt jääb foto- või videosalvestisele. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Eesti isikuandmete kaitse seaduse § 11.

NJORDi veebilehekülg

Kui külastate NJORDi veebilehekülge, kogume ja töötleme Teie kohta teavet seoses küpsiste kasutamisega turunduslikel ja statistilistel eesmärkidel, nt. meie veebilehekülje kasutuskogemuse parendamiseks ja reklaamide sihtimiseks.

Töötleme Teie IP-aadressi, lisaks järgmist teavet Andmesubjekti kohta koondvormis (st isikut tuvastamata): demograafia, sh sugu ja vanus, huvid, asukoht ning teave Teie brauseri, seadme ja teenusepakkuja kohta.

Õiguslik alus on Üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (NJORDi õigustatud huvi statistika tegemiseks ja selle käigus meie veebilehekülje kasutamise analüüsimiseks, et parendada veebilehe kasutajakogemust).

Samuti töötleb NJORD isikuandmeid Andmesubjekti päringutele vastamiseks, juhul kui Andmesubjekt saadab NJORDile päringu veebilehel oleva kontaktivormi kaudu. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on antud juhul Üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (NJORDi õigustatud huvi vastata päringule).

 

Küpsised

Millises olukorras?

Andmetöötleja

Riik

Edastamise alus

 Reklaamlehtede avaldamine

MailChimp

USA

EL’i komisjoni tüüplepingute sätted

Osalemise haldamine ürituste ja veebiseminaride puhul

Eventbrite

USA

EL’i komisjoni tüüplepingute sätted

Küpsised

Google LLC

USA

EL’i komisjoni tüüplepingute sätted

 

Sotsiaalmeedia

NJORD on aktiivne erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, sealhulgas LinkedIn, Facebook ja Instagram. Juhul, kui Andmesubjekt suhtleb NJORDiga nende sotsiaalmeediaplatvormide kaudu, teeb Andmesubjekt teabe NJORDile ja sotsiaalmeedia platvormile kättesaadavaks, nt kui Andmesubjekt kommenteerib NJORDi postitusi või jagab neid. Juhime tähelepanu sellele, et NJORD ei oma kontrolli selle üle, kuidas töötleb isikuandmeid sotsiaalmeediaplatvorm ise. Teave selle kohta, millistel eesmärkidel ja mis viisidel töötleb Andmesubjekti isikuandmeid sotsiaalmeediaplatvorm, on kirjeldatud konkreetse sotsiaalmeediaplatvormi privaatsustingimustes.

NJORD töötleb Andmesubjekti isikuandmeid juhul kui Andmesubjekt on hakanud NJORDi sotsiaalmeediaplatvormil jälgima (nt, kui Andmesubjektile Facebookis „meeldib“ NJORD). Antud juhul on isikuandmete töötlemise eesmärk on NJORDi kaubamärgi turundamine.

Isikuandmete töötlemisel, mida NJORD teostab Facebookis enda Facebook’i leheküljel, tegutseb NJORD isikuandmete kaasvastutava töötlejana koos Facebook Ireland’iga. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas on jaotatud kaasvastutajate töötlejate kohustused, saab lugeda siit.

Sotsiaalmeedia platvormil kogutud isikuandmed kustutatakse, kui NJORD kustutab kõnealuse postituse või kui Andmesubjekt kustutab oma kommentaari, jagamise, reaktsiooni või märke, et talle „meeldib“ NJORD või teeb valiku, et ta enam ei jälgi kõnealusel sotsiaalmeediaplatvormil NJORDi.

 

ISIKUANDMETE ALLIKAD

Isikuandmeid, mida NJORD töötleb turunduslikel eesmärkidel, veebilehe haldamiseks ja sotsiaalmeedias kogub NJORD Andmesubjektilt endalt. Turustamisega seotud teavet saame Teilt kui andmesubjektilt Seoses erinevate ürituste ja koolitustega võib NJORD koguda isikuandmeid ka Andmesubjekti tööandjalt.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE

Andmesubjekti isikuandmetele saavad ligipääsu ainult need NJORDi töötajad, kelle jaoks see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks. NJORD ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool NJORDi, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas mõni Üldmääruses sätestatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

NJORD võib teatud juhtudel avaldada Andmesubjekti isikuandmeid enda koostööpartneritele, kes tegutsevad NJORDi volitatud töötlejatena Üldmääruse tähenduses. NJORD on kõikide enda volitatud töötlejatega sõlminud andmetöötluse lepingu Üldmääruse artikkel 28 lg 3 järgi, tagamaks, et volitatud töötlejad järgivad isikuandmete töötlemisel NJORDi juhiseid ja Üldmääruse reegleid.

ISIKUANDMETE TURVALISUS

NJORD rakendab enda organisatsioonis tehnilisi ja korralduslikke meetmeid vastavalt Üldmääruse artiklile 32, et kaitsta NJORDi poolt töödeldavaid isikuandmeid.

Kõikide NJORDi töötajate suhtes kehtib range konfidentsiaalsuskohustus, sealhulgas isikuandmete töötlemisel. Kõigi NJORDi töötajate suhtes kehtib Eesti Advokatuuriseaduse paragrahvi 45 kohaselt seadusega ette nähtud advokaatide ja advokaadibüroo töötajate konfidentsiaalsuskohustus.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

NJORD töötleb Teie teavet seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

Turundamine ja veebileht

NJORD hoiustab Teie teavet kuni kaks aastat pärast seda, kui olete osalenud mõnel üritusel või olete meie uudiskirjast loobunud.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

Andmesubjektina on Teil isikuandmete suhtes teatud õigused, mis on sätestatud Üldmääruses. Andmesubjekt saab enda õigusi teostada, vastavalt Üldmääruses ja teistes kohalduvates õigusaktides sätestatud tingimustele. Oma õiguste kasutamine ei tohi siiski mõjutada teiste õigusi ja vabadusi – sellisel juhul võib NJORD keelduda Teie õiguste täitmisest täielikult või osaliselt.

Kui soovite rakendada ühte või mitut oma õigust andmesubjektina, peate pöörduma NJORDi poole kirjalikult ülaltoodud e-posti aadressil. Palun öelge oma täielik nimi ja e-posti aadress. Teilt võidakse paluda esitada täiendavat teavet, et tuvastada Teie isikut.

Andmesubjekti õigused on järgmised:

  • Õigus tutvuda andmetega
  • Õigus andmete parandamisele
  • Õigus andmete kustutamisele
  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
  • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta
  • Õigus andmete ülekandmisele
  • Õigused seoses profileerimise ja automatiseeritud otsustega vastavalt Üldmääruse artiklile 22
  • Õigus võtta tagasi enda nõusolek, juhul kui NJORD töötleb isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel
  • Õigus esitada kaebus andmekaitsealasele järelevalveasutusele (Eestis Andmekaitse Inspektsioonile) või kohtule, juhul, kui Andmesubjekt leiab, et NJORD on rikkunud tema õigust isikuandmete kaitsele.

Juhul, kui soovite enda õigusi teostada, saatke palun e-mail aadressil tallinn@njordlaw.ee.

MUUDATUSED MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAS

NJORDi võib käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Juhul, kui NJORD muudab privaatsuspoliitikas sätestatut. Käesoleva privaatsuspoliitika alguses on kirjas kuupäev, millal privaatsuspoliitikat viimati muudeti.

Lingid veebilehitsejate sätete muutmiseks.