Esindame kliente meditsiiniteenuste- ja ravimiäris. Anname õigusalast nõu küsimustes, mis on seotud ravimitööstuse regulatsioonidega, ravimite ekspordi, impordi, turustamise, ja müügiga. Samuti nõustame kliente seoses meditsiiniseadmete regulatsioonidega, apteekide tegevusega, ravimireklaami ning kliiniliste uuringutega.

Meie kompetentsi kuulub ka valdkonna vaidluste lahendamine kohtuväliselt, kohtus ja vahekohtutes.

Lisaks nõustavad NJORD-i spetsialistid ettevõtteid ja investoreid sektori spetsiifikaga seonduvates õigus- ja maksualastes küsimustes, investeeringute tegemisel, ühinemistel ja ülevõtmistel, ühisettevõtete ning partnerluse loomisel.

Eeltoodu eeldab kompetentsi ka muudes õigusvaldkondades nagu näiteks lepinguõigus, konkurentsiõigus, intellektuaalse omandi õigus ja andmekaitse. NJORD-i advokaatidel vastav kompetents olemas, oleme alati valmis teid oma teadmiste- ja kogemusepagasiga aitama.

Soovid saada õigusuudiseid?
Soovid rohkem infot?
JORD Estonia: How to protect personal data in health care institutions?

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Aitame teil leida parima lahenduse