Eestis ja mujal maailmas on robotitööstus ning tehnoloogia teinud viimastel aastatel tohutuid edusamme, muutes roboteid ning droone paremaks ja odavamaks. Taoline kiire areng on avanud uusi võimalusi erinevates tööstustes, kuid sellega kaasnevad ka mitmed uued väljakutsed.

Uuel drooni- ja robotitehnoloogial on suur potentsiaal

Kui Taanis on droone puudutavates regulatsioonides juba muudatused sisse viidud, siis Eesti seadusandlus alles liigub selles suunas. Droonidega kaasnevad mitmed ohutus-, turva- ja privaatsusriskid ja seetõttu on kehtiva seadusandluse tundmine ülioluline. Eestis droonidele kehtivatest nõuetest, nendega kaasnevatest probleemidest ning seadusandluse puudustest oleme pikemalt kirjutanud siin: https://geenius.ee/uudis/droonide-lend-ule-seaduste/

Edu saavutamiseks peaksid roboti- ja droonivaldkondades tegutsevad ettevõtted kindlustama, et nende ideede teostused on vastavuses ka asjakohaste regulatsioonidega. Professionaalid peavad lisaks ettevõtte vastutusele ja käsiraamatutele erilist tähelepanu pöörama nõuetele, mis puudutavad droone ja piloote, sest nõuete mittejärgmine võib kaasa tuua rahatrahvi.

Oleme NJORD Advokaadibüroos kokku pannud multidistsiplinaarse töögrupi, mille liikmed pidevalt jälgivad ja hindavad, kuidas olemasolevad seadused ning regulatsioonides sisse viidavad muudatused seda valdkonda mõjutavad. Pakiveorobotite jaoks tehtud seadusmuudatuste kohta saab lugeda siit: http://njord.ovdal.dk/et/node/1015

Mida me pakume?

Me tegeleme erinevate kaasustega – alates roboti- ja tehnoloogiavaldkonnas tegutseva ettevõtte loomisest, kuni konkreetsete juhtumitega seotud vastutusteni. Nõustame riigisiseseid ning rahvusvahelisi ettevõtteid äriplaanide tuleviku väljaarendamises ja kindlustamises. Me tunneme siirast huvi tööstuse ja oma klientide vastu, anname innovatiivset ja lahendusele-orienteeritud nõu kõikidel tehnoloogilistel erialadel, vastates järgnevatele küsimustele:

  • Kes vastutab iseliikuva masina eest?
  • Kuidas saab robootika ja droonide ettevõtetesse investeerimist finantseerida?
  • Millal, kust ja kuidas peaksid võtma kindlustuse uute tehnoloogiate kasutamisega seonduva vastutuse katmiseks?
  • Kuidas peab toimima juhtudel kui droonid ja robotid koguvad ja säilitavad isikuandmed?

Meie advokaadid

NJORDi Droonide ja Robootika tiim on multidistsiplinaarne ning tugeva transpordi-, lennunduse-, isikuandmete- ja privaatsuse-, lepingute-, hangete-, kindlustuse- ja finantstaustaga. Aitame navigeerida nii Eesti kui ka rahvusvahelise õiguse kitsaskohtades.

Meil on olemas nii vajalikud professionaalsed oskused kui ka tehnoloogiline mõtlemine, et olla sinu innovaatiline nõustaja droonide ja robootika valdkonnas. Pakume nõustamist Teile arusaadavas keeles.

Uudiskiri

Me jälgime selle valdkonna arenguid teraselt ning saadame välja uudiskirju kui droonide ja robootika valdkondades tekib uusi tehnoloogilisi või juriidilisi arenguid.

Soovid rohkem infot?

Tehisintellekti kasutamine dermatoloogias ja nahahoolduses

Kas peaksime tehisintellekti arengut reguleerima?

Eesti idufirma Starship Technologies pakirobot lubati liiklusesse

Aitame teil leida parima lahenduse