Tea on NJORD advokaadibüroo vandeadvokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Tea on viinud läbi andmekaitseauditeid ning aidanud ettevõtteid erinevate andmekaitsealaste probleemide lahendamisel. Sealjuures on Tea nõustanud mitmeid uudsete tehnoloogiliste lahenduste arendamisega tegelevaid ettevõtteid keerulistes andmekaitseküsimustes. Lisaks andmekaitseauditite läbiviimisele on Teal muuhulgas kogemusi ka andmekaitsealaste mõjuhinnangute ja õigustatud huvi analüüside teostamisega. 
 
Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega.
 
Teal on kogemusi erinevates sektorites tegutsevate platvormiteenuse pakkujate nõustamisega. Tea on aidanud mitmeid platvormiteenuse pakkujaid kasutajatingimuste ning koostööpartneritega sõlmitavate lepingute koostamisel, samuti erinevate platvormi-spetsiifiliste isikuandmete kaitse alaste küsimuste lahendamisel. Tundes hästi platvormiteenuste iseärasusi, on Tea aidanud teenusepakkujaid muuhulgas ka tabijakaitse ja vastutuse küsimustes.
 
Tea on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitsespetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP). Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames. 
 
Tea on TalTech Legal Lab'i tegevjuht. TalTech Legal Lab on NJORD Advokaadibüroo ja TalTech'i vaheline koostööprojekt. Legal Lab nõustab avaliku ja erasektori innovaatilisi projekte, mis nõuavad teadmisi nii õiguse, kui ka paljudest muudest valdkondadest. Lisaks koondab Legal Lab andmekaitse, tehisintellekti, tehnoloogiaõiguse ja legal tech'i arvamusliidreid.
 

 

Liikmelisus
 • Eesti Advokatuur
Ettekanded ja läbiviidud koolitused
 • 2022, seminar "Jälgimisseadmete kasutamine ja isikuandmete kaitse"

 • 2022, ettekanne teabepäeval "Isikuandmete kaitse praktikas"

 • 2021, ettekanne andmekaitsepäeva puhul Vikerraadio saates "Huvitaja" 

 • 2021, ettekanne veebiseminaril "Ettevõtlusakadeemia kevad 2021" teemal "Andmekaitse ABC alustavale ettevõtjale"

 • 2020, ettekanne Haridus- ja Noorteameti seminaril "Andmete mõistmine ja kasutamine noorsootöös"

 • 2020, isikuandmete kaitse koolitus Sisekaitseakadeemias

 • 2020, koolitused Justiitsministeeriumi õigusloomejuristidele ”Infotehnoloogiaõigus andmekaitseõiguse vaates“

 • 2020, ettekanne andmekaitse teabepäeval, teemal ”Andmekogud ja nende töötlemine”
 • 2020, ettekanne riigihangete teabepäeval, teemal ”Isikuandmete kaitse üldmäärus ja riigihanked”
 • 2020, koolitus „Turunda õigesti seadusi tundes“
 • 2019, ettekanne seminaril "Kuidas ettevõttel toime tulla isikuandmete kaitse üldmäärusega?", koostöös Kaubandus-Tööstuskoja ja Andmekaitse Inspektsiooniga
 • 2019, andmekaitse õiguse koolitus lasteaedadele ja koolidele koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga
 • 2019, andmekaitse õiguse koolitus Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule
 • 2019, andmekaitse õiguse koolitus Kaitseministeeriumis
 • 2019, ülevaade senisest praktikast seoses isikuandmete kaitse nõuete rikkumisega, Äripäeva raadio hommikuprogramm
 • 2018, „Kliendi isikuandmetega tegelemise uued suunad – klientide õigused ja klientidega suhtlemine“, Hea Teeninduse Juhtimiskonverents 2018
 • 2018, koolitus „Turunduse õiguslikud alused“, Marketingi Instituut
 • 2018, „Andmekaitse reeglid turunduses“, TurundusTreff.ee konverents
 • 2018, andmekaitsespetsialisti koolitused, Areng.ee
 • 2018, andmekaitsespetsialisti täiendkoolitus, Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
 • 2017, „Riskid andmete kasutamisel tänapäeva ettevõttes“, TK Koolituskeskuse teabepäev „Isikuandmete kaitse määrus – miks ja milleks?“
Publikatsioonid
 • Siiri Vello ja Tea Kookmaa: koostöö puudumine süvendab kriisi". err.ee, 09.03.2021.
 • Õiguseksperdid: Euroopa Komisjoni loodav digiturgude akt vajab läbimõtlemist". err.ee, 02.03.2021.
 • Advokaat: kas distantsõpe annab õiguse õpilaste lausjälgimiseks?" FORTE, 14.12.2020.
 • „Kaks soovitust andmekaitse trahvi vältimiseks“. Äripäeva veebiväljaanne, 2019.
 • „Hoiatav näide: Mis on selles e-kirjas valesti?“ Äripäeva veebiväljaanne, 2018.
 • „Kes peavad määrama andmekaitsespetsialisti?“ Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse blogi, 2018.
 • „Jurist selgitab: käitumisjuhis ettevõtjale – mida teha, kui isikuandmetega käituti valesti“. Ärileht, 2018.
 • „Andmekaitsemääruse jõustumiseelsete tegevuste TOP 10: uus andmekaitsemäärus ei tunne riigipiire“. Ärileht, 2016.
 • „Ehitusluba aastaga? See ei ole „normaalne“ olukord terve mõistuse ega seaduse mõttes“. Ärileht, 2016.
 • „Millal on taastuvenergia tasude puhul tegemist keelatud riigiabiga?“ Ärileht, 2016.
 • „Legal Remedies Available to Competitors of Recipients of Unlawful State Aid Under Estonian Law“, kaasautor. Juridica International 2015, No. 1, lk 98-109.
Töökogemus

2021-           CEO, TalTech Legal Lab

2021-           vandeadvokaat, NJORD

2019-2021   advokaat, advokaadibüroo NJORD

2017-2019   advokaat, advokaadibüroo SORAINEN

2017-           külalislektor, Tallinna Tehnikaülikool

2016-2017   jurist, advokaadibüroo Triniti

2016            praktikant, advokaadibüroo Triniti

Haridus

2016            Tartu Ülikool, õigusteadus, MA

2015-2016   European Law Moot Court harjutuskohtuvõistlus, Tartu Ülikooli esindusvõistkonna liige

2015-2016   Georg-August-Universität Göttingen, õigusteaduskond, vahetusüliõpilane Erasmus+ programmi raames

2014-2015   juhatuse liige Euroopa juuratudengite suurima erialaseltsi ELSA Eesti osakonnas

2015            4th ELSA Vienna Law School on Dispute Resolution

2014            Tartu Ülikool, õigusteadus, BA

2011            Tallinna Inglise Kolledž

Keeled

Eesti keel, inglise keel, saksa keel

Aitame teil leida parima lahenduse
Has partner title
Off