Erakapital

Kapitali kaasamine on kriitiline protsess, milles leidub hulgaliselt olukordi, kus era- ja riskikapitali investeeringud vajavad teistsugust meelsust võrreldes traditsiooniliste ühinemiste ja omandamiste või enamusosaluse omandamisega. Lisaks sellele mõjutavad maksuküsimused fondide ülesehitust ja tehingute struktuuri. NJORD on kogemustega nõustaja kõikides erakapitali investeeringuid puudutavates tehinguaspektides.
NJORD-i erakapitali meeskond on alati pragmaatilise lähenemisega ning mõistab klientide vajadusi ja ärilisi eesmärke. See on tehingu läbiviimise võti.

Anname nõu igas erakapitali tehingu etapis, sealhulgas fondi loomine, ning kõikides tehingu faasides – alates õiguslikust auditist kuni tehingujärgse nõuandmiseni ning investeeringutest väljumise planeerimiseni. Erakapitali fondide asutamisel kuuluvad meie teenuste hulka ka rahastuse kaasamise ja jaotamise toetamine ning fondide struktureerimine.
Lisaks pakume me täieulatuslikku tuge ühinemiste ja omandamiste ning investeeringute struktureerimises, kaasa arvatud maksu- ja õiguslikud küsimused. Meil on kogemusi kohalike ja rahvusvaheliste erakapitali ja riskikapitali portfelliühingute ostmises ja müümises.

Portfelliühingute ostmisel pakume järgnevaid teenuseid:

Portfelliühingute müügi korral kuuluvad meie teenuste hulka:

Kontakt

See the whole TEAM