Turukeskkond

Advokaadibüroo NJORD on juhtiv täisteenust pakkuv advokaadibüroo, millel on tugev esindatus Põhja- ja Läänemere piirkonnas. NJORDil on pikaajaline kogemus riiklike ja rahvusvaheliste klientide nõustamisel, alates rahvusvahelistest ettevõtetest kuni alustavate ettevõteteni. Tunneme uhkust oma põhjalike erialaste teadmiste üle ja ühendame oma teadmised sügava arusaamisega õiguspraktikast.

Meie põhiturg on Põhjamaad, Balti riigid ning Põhja-Euroopa. NJORD-il on üle 200 töötaja viies advokaadibüroos, mis asuvad Aarhusis, Kopenhaagenis, Riias, Tallinnas ja Vilniuses.

Eesmärk

Meie eesmärk NJORDis on pakkuda oma klientidele parimaid saadalolevaid lahendusi, mis vastavad just nende vajadustele. Iga lahendus on loodud iga kliendi eriapära arvestades ning esitatud vormis, mis on arusaadav ja lihtsasti järgitav.

Kogukonna edendamine

NJORD osaleb aktiivselt kohalikus ja Põhjamaade-Balti majanduskeskkonnas, olles Rootsi Kaubanduskoja, Taani Kaubanduskoja, Norra-Eesti Kaubanduskoja ja Saksa-Balti Kaubanduskoja aktiivne liige. Meie juhtiv partner Karolina Ullman on Rootsi Kaubanduskoja Nõukogu esimees ning meie partner Veikko Toomere on Taani Kaubanduskoja Nõukogu liige.

Meie advokaadid panustavad pidevalt seaduse ja õiguskultuuri arendamisse, osaledes mitmetes komiteedes ja töögruppides.

NJORDi partnerid Katrin Sarap ja Triinu Hiob on Eesti Advokatuuri Tööõiguse komisjoni liikmed. Komisjoni kuulub üheksa vandeadvokaati, kelle roll on nõustada advokatuuri ja selle liikmeid tööõiguse teemadel, analüüsida seadusandlikke protsesse ja õiguslikke praktikaid ning teha ettepanekuid seadusandluse muutmiseks. NJORDi Tallinna kontori juhtivpartner Veikko Toomere osaleb maksujõuetuse komisjoni töös ning on Eesti advokatuuri peamine restruktureerimise spetsialist. NJORDi partner Anne Veerpalu juhib Eesti Advokatuuri intellektuaalomandiõiguse ja infotehnoloogiaõiguse komisjoni tööd.

Triinu Hiob, kes juhatab NJORD Advokaadibüroo vaidluste lahendamise valdkonda on ühtlasi Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC arbitraažikomisjoni liige. Lisaks on ta tegutsenud Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC vahekohtunikuna ja on Haagis asuva Alalise Vahekohtu liige.

Koostöö

NJORD austab oma koostööpartnereid ja tarnijaid ning teeb kõik endast oleneva, et suhtlus oleks kiire ja professionaalne ning kõik arved oleksid alati õigel ajal tasutud. Usume kohalike ettevõtjate toetamisse ning valime võimalusel kingitusteks jm olukordadeks alati kodumaised tooted.

Korruptsioonivaba maailm

Järgides rangeid rahapesu tõkestamise reegleid ja Eesti Advokatuuri eeskirju panustame korruptsioonivabasse maailma.