Looduskeskkond

Me teame, et kontoritööga kaasneb tihti arutul hulgal paberi kasutamist. NJORDi eesmärk on vähendada oma negatiivset mõju keskkonnale, võttes kasutusele vajalikud meetmed - digitaliseerime oma asjaajamist ja protsesse, prindime vähem. Alates 2020. aastast oleme vähendanud oma paberi kasutamist pea kolmandiku võrra. Lisaks vahetasime 2020. aastal oma tavalise koopiapaberi loodussõbralikuma Navigator Eco vastu.

Oma marketingimaterjalideks ja ärikingitusteks proovime võimalusel alati valida loodussõbralikke materjale. Alates 2019. aastast ei saada NJORD oma koostööpartneritele pühade puhul paberkaarte ega materiaalseid kingitusi vaid annetab raha, mis nendele muidu kuluks, heategevuseks. 

Meie 2020. aasta eesmärk oli oluliselt vähendada ühekordse plastiku kasutamist. Selleks võimaldasime oma töötajatele korduvkasutatavaid ja keskkonnasõbralikest materjalidest söögikarpe, millega nad saavad soovi korral söögikohtadest toitu kaasa osta. Alustasime koos Arvato ja Milttoniga aktsiooni ühekordsete lõunaeinepakendite sorteerimiseks eraldi prügikonteineri hankimiseks. 

NJORD alustas 2020. aastal koostööd Tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), kes pakub ettevõtetele jäätmekogumislahendusi. NJORD sorteerib hetkel jäätmeid neljas kategoorias: olmejäätmed, paber ja papp, biojäätmed ning pandipakendid.

2022-2023. aasta eesmärk on vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Selle ellu viimiseks alustasime koostööd GreenDice'iga, kes suunab ettevõtete kasutatud arvutid tagasi kogukonda - just nendele inimestele, kellel neid kõige rohkem vaja on. 

NJORDi kontorit kaunistab palju rohelust - võlgneme kontori hea sisekliima ja puhta õhu eest tänu oma 55-le erinevale taimele. Pudeliveest loobumiseks paigaldati NJORDi kontori köökidesse segistid, mis võimaldavad pakkuda nii tavalist kui gaseeritud joogivett. Kontori kohvimasina kasutamisel tekkiva kohvipaksu kogume kokku ja kompostime. Kasutatud patareid kogume kokku ja viime jäätmejaama või kogumiskastidesse kauplustes.