Looduskeskkond

Me teame, et kontoritööga kaasneb tihti suurel hulgal paberi kasutamist. NJORDi eesmärk on vähendada oma negatiivset mõju keskkonnale võttes kasutusele vajalikud meetmed. Digitaliseerides oma asjaajamist ja protsesse, prindime me vähem. 2019. aastal vähendasime oma paberi kasutamist ühe kolmandiku võrra. Lisaks vahetasime 2020. aastal oma tavalise koopiapaberi loodussõbralikuma Navigator Eco vastu.

Oma marketingimaterjalideks ja ärikingitusteks proovime võimalusel alati valida loodussõbralikke materjale. Alates 2019. aastast ei saada NJORD oma koostööpartneritele pühade puhul paberkaarte ega materiaalseid kingitusi vaid annetame raha, mis nendele muidu kuluks heategevuseks. 

Meie 2020. aasta eesmärk on oluliselt vähendada ühekordse plastiku kasutamist. Selleks võimaldame oma töötajatele korduvkasutatavaid ja keskkonnasõbralikest materjalidest söögikarpe, millega nad saavad soovi korral söögikohtadest toitu kaasa osta. 

NJORD alustas 2020. aastal koostööd Tootjavastutusorganisatsiooniga (TVO), kes pakub ettevõtetele jäätmekogumislahendusi. NJORD sorteerib hetkel jäätmeid neljas kategoorias: olme, paber ja papp, biojäätmed ning pandipakend.