Töökeskkond

Väärtustame töö- ja pereelu tasakaalu ning pakume töötajatele erinevaid võimalusi oma töö korraldamiseks. Lisaks kodukontori ja osalise tööaja võimalusele võimaldame oma töötajatel kasutada tööaega arstivisiitide jmt toimingute tegemiseks. Proovime töötajate soovidele alati vastu tulla ning kohandada nende töökohta ning -korraldust vastavalt töötajate tegelikele vajadustele.

Toetame oma töötajate õpinguid ning juhendame neid ka lõputööde kirjutamisel. Meie töötajate hulgas on nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes olevad isikuid.

Usume, et terve töötaja on õnnelik töötaja, mistõttu osaleme tiimiga tihti erinevatel spordiüritustel nagu maratonid, öömatkad, tenniseturniirid, jalgpallivõistlused, laternamatkad, spordinädalal jne. NJORD Advokaadibüroo oli ka YuMuuv'i esimene klient. 

Lisaks julgustame töötajaid koos aega veetma nii kontoris kui tööajaväliselt, korraldades regulaarselt ühisüritusi ja kokkusaamisi. Pakume ka kolme tasustatud tervisepäeva aastas, igakuist spordikompensatsiooni ning hüvitame vajadusel töötajale uute prillide maksumuse. 2021.a. alguses otsustas NJORD liituda ka Ametiühingute algatusega anda töötajatele vabaks vaktsineerimise järgne tööpäev säilitades nende töötasu.

Mõistame ergonoomilise töökoha tähtsust ning uuendame pidevalt oma tehnikat ja töövahendeid, et need oleksid kõige uuemate nõuetega kooskõlas. Seejuures jälgime, et töötajad oskavad tehnikat kasutada heaperemehelikult, et pärast "tööelu" ära elamist, saab arvuteid ja seadmeid edasi anta GreenDice'ile, kes jätkab nende elutsüklit vastutustundlikult.

Kuulame oma töötajaid ning teeme kõik endast oleneva, et igaüks tunneks end oma töökohal võimalikult mugavalt. Korraldame regulaarselt töötajate rahulolu uuringuid. 

Oleme loonud multikultuurse töökeskkonna: meil on töötajaid erinevatest riikidest, erineva tausta ja kogemustega. Kokku kõneleme me 12 erinevat keelt!

Armastame ka loomi ja oleme märganud, et kontoris loomade pidamine pakub töötajatele suurt pingeleevendust, seega julgustame töötajaid oma lemmikloomi kontorisse kaasa võtma.

Rõhutame pidevalt avatud suhtluse tähtsust ning me ei usu traditsioonilisse hierarhiamudelisse.