Vastutustundik juhtimine

Me püüdleme alati võimalikult avatud ja läbipaistva juhtimisstiili poole.

Iga aasta alguses korraldame NJORDis kick-off päeva, kus vaatame üle eelmisel aastal paika pandud eesmärgid ja nende tulemused ning seame tulevaks aastaks uued eesmärgid. Ürituse mõte on kaasata kõiki töötajaid ajurünnakusse, et leida viise NJORDi strateegiate parendamiseks ning NJORDi töökeskkonna veel paremaks muutmiseks. 

NJORD Advokaadibüroo on üks Eesti 78 vastututustundlikust ettevõtjast. Nii 2018. kui 2019. aastal tunnustas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum meid pronksmärgisega. 

2017. aastal saime ka Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse.

 Vastutustundik juhtimine
 Vastutustundik juhtimine