Vastutustundlik juhtimine

Püüdleme võimalikult avatud ja läbipaistva juhtimisstiili poole.

Iga aasta alguses korraldame NJORDis kick-off päeva, kus vaatame üle eelmisel aastal paika pandud eesmärgid ja nende tulemused ning seame tulevaks aastaks uued eesmärgid. Ürituse mõte on kaasata kõik töötajad ajurünnakusse, et leida viise NJORDi strateegiate parendamiseks ning NJORDi töökeskkonna veel paremaks muutmiseks. 

NJORD Advokaadibüroo on üks Eesti 62 vastutustundlikust ettevõtjast. 2021. aastal tunnustas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum meid hõbemärgisega. 

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi hõbemärgis