Uudised

Elamislubade taotlemiseks on kehtestatud uus sisserände piirarv

Eestisse asuvate välismaalaste arv on seaduse kohaselt piiratud sisserände piirarvuga, mis ei tohi olla ühe aasta kohta suurem, kui 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast. Igal aastal kehtestab Vabariigi Valitsus uue sisserände piirarvu, mis määrab, kui mitmele välismaalasele on võimalik Eestisse elama asumiseks anda elamisluba.

immigration-law

Vabariigi Valitsus on kehtestanud 2023. aasta sisserände piiravuks 1307. Ühtlasi on see ka kõige suurem piirarv, mida praegu kehtiv seadus võimaldab. Nimetatud piirarv jaotatakse erinevate valdkondade vahel – 600 elamisluba on võimalik taotleda töötleva tööstuse valdkonnas töötamiseks, 200 elamisluba ehitusvaldkonnas töötamiseks, 100 elamisluba veonduse ja laonduse valdkonnas töötamiseks ja 5 elamisluba on võimalik taotleda ettevõtluseks. Samuti on osa elamislubasid broneeritud spordivaldkonnale, kultuurivaldkonnale ja ajakirjanikele. Olenemata valdkondlikust jaotusest kehtib aga ka juba varasemalt rakendatud põhimõte, et kui teatud valdkonnas ei ole piirmäär 30. septembriks täitunud, siis jaotatakse ülejäänud elamisload nö vabalt kõigile soovijatele.  

Politsei- ja Piirivalveameti teatel on võimalik 2023. aasta piirarvu alla kuuluvaid elamisloa taotluseid esitada juba alates 28. novembrist. Elamisloa taotluse esitamiseks tuleb broneerida aeg kodulehel https://broneering.politsei.ee/või Eesti saatkonnas, juhul kui taotluse esitaja alaline elukoht on välismaal.

Tavapäraselt täitub sisserände piirarv kiiresti, mis tähendab, et kui tööandjal on soov välismaalasi palgata, siis ei tasu elamisloa taotluse esitamisega viivitada. Siiski tuleb arvestada, et lähtuvalt endiselt kehtivatest sanktsioonidest ei väljastata olenemata uuest piirarvust tähtajalisi elamislubasid Venemaa ja Valgevene kodanikele, kes soovivad elamisluba töötamiseks või ettevõtluseks. 

Olenemata sisserände piirarvust saavad elamisluba endiselt taotleda Euroopa Liidu, USA, Ühendkuningriigi, Jaapani, Šveitsi, Norra, Islandi ja Liechtensteini kodanikud. Samuti on piirarvust vabastatud välismaalased, kes kolivad abikaasa või lähedase sugulase juurde, töötavad iduettevõttes, õpivad Eestis või asuvad Eestis tööle tippspetsialistina.