Uudised

Hooletu litsentsileping võib hävitada Sinu brändi!

Tunnustades Eestit, kui loomeinimeste edukat kasvulava, on märgata üha enam brändide levikuid üle piiri. Märgates välismaa lennujaamades või kaubamajades Eesti disaini, on tore äratundmine olnud paljudel meist. Oma loomingut tasub kindlasti kaubamärgi ning võimaliku patendina registreerida, kindlustamaks oma loodud idee seaduslik kaitse. Autoriõigusi, kaubamärke ning patente saab registreerida nii riigisiseselt, kui ka ülemaailmselt ning see annab registreeritud autorile ainuõigused oma loomingut igal moel ise kasutada ning lubada ja keelata oma loomingu samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt. Teisisõnu, keegi teine ilma Sinu loata Sinu loomingu pealt raha teenida ei tohi!

Küll aga muutub õiguslik olukord kui autor soovib oma loomingut anda kellegi kasutusse, olenemata kasutaja geograafilisest asukohast. Olukorrad, kus autor sõlmib oma loomingu kasutusse andmiseks (ning vastava tulu saamiseks) näiteks edasimüügilepingu või turustuslepingu, tuleb aru saada ohtudest, mis sellega kaasnevad. Teise inimese poolt kasutatav looming võib tekitada autorile ebakorrektse või lausa ebaseadusliku loomingu kasutamise puhul erinevaid tagajärgi, nagu võimalik varaline vastutus ebakvaliteetse kauba edasimüügi puhul, kaubamärgi kasutamine selleks mitte-ettenähtud toodetel või isegi kaubamärgi muutmine kasutaja poolt. Tulemused loomingu seaduslikule autorile võivad kujuneda äärmiselt keerukaks. Mõningad negatiivsed näited elust enesest on:

- varaline kahju, kui loomingu kasutaja on edasi müünud ebakvaliteetset kaupa või teenust.

- mainekahju, kui loomingu kasutaja on oma töös seoses kauba või teenusega käitunud ebaeetiliselt või ebaviisakalt.

- tegevuslitsentsi kaotamine teises riigis, kui loomingu kasutaja pole käitunud oma töös loominguga seaduste kohaselt.

Eelmainitud näidete vältimiseks tasub teha korrektne litsentsileping, mis kaitseb loomingut ning selle õigusjärgset omanikku. Litsentsilepinguga saab määratleda ära kasutuse otstarbe, sihtturud ning eelkõige ka (miinimum) kvaliteedinõuded ning õigusliku vastutuse jaotuse. Samuti on oluline märkida, kas litsentsileping võimaldab loomingu kasutajal oma õigusi all-litsentsiga edasi anda kolmandatele osapooltele. Vastavalt tuleks ka kohaldada litsentsitasu, mida kasutaja litsentsi omanikule maksab. Läbimõeldud litsentsileping on oluline kindlustus saavutamaks uusi eesmärke ettevõtluses!

(Autorid: Anne-Lii Kask, Anne Veerpalu)

Soovid rohkem infot?
Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

NFT

Kas krüptokunsti ostmine võib rikkuda intellektuaalomandi õigusi?

toys

Võltskaubad ja meie laste turvalisus

Võltskaubad ja terrorismi rahastamine

Võltskaubad ja terrorismi rahastamine

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Ärisaladuse kuritarvitaja vastu saab esitada nõude

Euroopa Liidu tegevuskava 3D printimise õigusliku raamistu loomiseks

Euroopa Liidu tegevuskava 3D printimise õigusliku raamistu loomiseks

Intellektuaalomand äris: kuidas tõsta ettevõtte väärtust tänu läbimõeldud strateegiale?

Loometöö kaitsmine autoriõigustega

7 soovitust internetis legaalselt filmide vaatamiseks

Põhjamaades on kasutusel filmide ja sarjade piraatlusvastased programmid – kas järgmisena võetakse need kasutusele Eestis?

Loomevargus ja plagiaat: kuidas enda loomingut kaitsta ja teiste teostest „turvaliselt“ inspiratsiooni ammutada?

Panoraamivabadus - Vabadus, mis meil puudub

Võltsitud kaupa ostetakse igal aastal EL-i sisse 85 000 000 000 euro väärtuses ning summa aina kasvab

3D printimine – kes vastutab sinu vigase 3D prinditud eseme eest?

Hooletu litsentsileping võib hävitada Sinu brändi!

Aitame teil leida parima lahenduse