Lisi peamiseks valdkonnaks on kinnisvaraõigus. Enne NJORD-iga liitumist töötas Lis ligi 15 aastat notaribüroos, koostades lepinguid ja muid dokumente asjaõiguse, võlaõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse ja ühinguõiguse valdkondades. Lis abistab kliente kõikide kinnisasjadega seonduvate tehingute kavandamisel ja läbiviimisel, sealhulgas kinnisasja müügilepingute, üüri- ja rendilepingute, ehitus- ja projekteerimislepingute sõlmimisel.

Pärimisõiguse valdkonnas aitab Lis klientidel läbi viia pärimismenetlust koostöös Eesti notariga, vormistada välisriigis välja antud pärimistunnistuse alusel Eestis asuvat vara pärijate nimele, jagada pärandvara kaaspärijate vahel ning lahendada muid pärandvara valitsemise või realiseerimisega seotud küsimusi.

Samuti abistab ta ühinguõiguses, eelkõige äriregistrile esitatavate dokumentide koostamisel, samuti M&A tehingutes kinnisvara puudutavate õigusauditite koostamisel.

Töökogemus

2019–            jurist, NJORD

2008–2019   jurist, Notaribüroo Erki Põdra ja Kätlin Aun-Janisk

2004–2008   jurist, Notaribüroo Triin Lekk, Ülle Anmann ja Egle Uri

Haridus

2016   Tartu Ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, inglise keel

 

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist ja juristi abi õigusteenust. Jurist ja juristi abi assisteerivad advokaati.

Aitame teil leida parima lahenduse
Has partner title
Off