Uudised

„Lisateenistus“ maksude õigeaegselt maksmiselt

Said maksuotsuse, mille õiguspärasuses ja/või summa korrektsuses on Sul tugevaid kahtlusi? Soovitame  - maksa enne ära ja hakka alles siis vaidlema!

Seaduse kohaselt on võimalus taotleda maksuotsuse muutmist või kehtetuks tunnistamist. Vastavalt Eesti maksukorralduse seadusele, tuleb maksumaksjal hilinenud maksude tasumiselt maksta lisaks 0.06% intressi iga hilinenud päeva kohta. Juhul, kui Sul on maksumaksjana alust arvata, et Sulle tehtud maksuotsus on ebakorrektne, soovitame toimida järgnevalt:

lõpplahendusest hoolimata, soovitame esmalt maksuvõlg tasuda ja siis vaidlema hakata.

Halvimal juhul, kui maksuotsus jääb pärast selle vaidlustamist muutmata, ei lisandu terve vaidluse aja vältel „tiksunud“ maksmata summale otsa intress. Parimal juhul aga maksuotsuse kehtetuks tunnistamisel on Sinul, kui maksumaksjal õigus maksuametilt nõuda intressi alates maksuvõla tasumise päevast kuni maksuotsuse tasaarvestamise või kehtetuks tunnistamiseni. Sellise intressi puhul on tegemist „lisateenistusega“.

Kui saad maksuotsuse, soovitame see kohe ära maksta! Kui vajad abi maksuotsuse vaidlustamises, küsi meilt abi!

(Autorid: Anne-Lii Kask, Anne Veerpalu)