Uudised

Müük e-poes nõuab täiendavat tähelepanu

Hilisemate erimeelsuste vältimiseks tuleks tarbijatega lepinguid sõlmides olla hoolas ja tähelepanelik, et tarbija saaks kogu vajaliku informatsiooni.

Olukorras, kus üha enam oste tehakse sidevahendi abil (sh näiteks e-poodides), on oluline, et esitatud informatsioon oleks õige, kohane ja kättesaadav. Seejuures tuleb erilist tähelepanu pöörata järgmisele:

  • Kliendil peavad olema teada selged ostutingimused. Kliendil peab olema võimalik sõlmitud lepingut ka hiljem lugeda.
  • Kliendile üle antav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas. Asi ei vasta lepingutingimustele, kui see ei ole seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel. Seega tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, kuidas müügieset reklaamitakse. Näiteks kui nutikella juures on pilt mustast kellast ja kuskil värvi osas rohkem täpsustusi ei ole, kuid ostjani jõuab hoopis valge kell, siis ei ühti tegelik toode kirjeldusega.
  • Tarbijal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul taganeda. See õigus on tarbijal sidevahendite abil sõlmitud lepingute puhul alati, sest see tuleneb seadusest. Tarbija võib lepingust selle aja jooksul taganeda ning ta ei pea põhjust avaldama.
  • Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kauplejal on õigus vähendada tagastatavat summat vaid põhjendatud ulatuses toote esialgse seisukorra taastamiseks.
  • Vääramatu jõu põhjendusega ei saa jätta kliendile raha tagastamata. Vääramatu jõu mõju ei laiene reeglina rahaliste kohustuste täitmisele. Seda võiks kasutada üksnes juhul, kui raha üleandmine on objektiivselt takistatud – näiteks ülekandesüsteemide tõrked vms. Seega, lepingust taganemisest tekkinud tagasitäitmissuhtes ei saa tugineda vääramatu jõu mõjule ja keelduda raha tagastamisest.
Online store
Soovid rohkem infot?
tea

Vandeadvokaat Tea Kookmaa on nüüdsest NJORD Advokaadibüroo tehnoloogiajuht

Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

Digitaalne sisu

Seadusemuudatused digivallas teevad tarbija elu lihtsamaks ja lisavad ettevõtjaile kohustusi

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

Online store

Müük e-poes nõuab täiendavat tähelepanu

Laienevad notariaalse kaugtõestamise võimalused

Riskimaandus tööstuse digitaliseerimisel

Mida võime 5G tehnoloogialt oodata?

NJORD on Euroopa Õigustehnoloogia Assotsiatsiooni (ELTA) liige

Pilveteenuse valik ja vastutus – kuidas maandada riske

Aitame teil leida parima lahenduse