Uudised

Eesti idufirma Starship Technologies pakirobot lubati liiklusesse

Eesti idufirma Starship Technologies poolt välja töötatud pakirobot on maailmas juba palju tuntust kogunud uudne lahendus lühimaa kojuvedude jaoks. Robot võib nüüd tänaval liikuda ka ilma füüsiliselt juuresoleva saatjata, sest Riigikogu kiitis heaks liiklusseaduse muudatused, mis lubavad pakiveorobotid Eesti liiklusesse. Esmakordselt Eestis reguleerib seadus selliste sõidukite liiklemist, milles ei ole juhti selle mõiste tavapärases tähenduses ja mis valdavas osas suudab liikluses osaleda ilma juhi otsese sekkumiseta, kuid siiski mitte päris autonoomsena. Muudatuste eesmärk on aidata kaasa Eesti innovaatiliste ettevõtete tegevusele.

Riigikogu hääletas ühehäälselt (86:0) pakiveorobotite üleriigilise reguleerimise poolt, lisades liiklusseadusesse uue sõiduki kategooria „robotliikur“. Seaduse kohaselt on robotliikuri kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kes on robotliikuri otsene valdaja ja kasutab robotliikurit liikluses.  Robotliikur on ratastel või muul veermikul maapinnaga kontaktis ning kuni 6 km/h kiirusega liikuv ja osaliselt või täielikult automaatne või kaugjuhitav sõiduk. Robot kasutab ümbritseva keskkonna kohta teabe saamiseks andureid, kaameraid või muid seadmeid ja on saadud teavet kasutades suuteline liikuma osaliselt või täielikult juhi vahetu kontrollita.

Pakiroboti välja töötanud idufirma Starship Technologies lõid Skype'i asutajate hulka kuulunud Ahti Heinla ja Janus Friis. Starshipi koduleheküljel oleva informatsiooni kohaselt suudab robot vedada paki adressaadini kuni 5 km raadiuses ja pakk jõuab kohale 5 kuni 30 minutiga. Roboti töö on internetist tellitud kauba inimestele koju toimetamine. Robot jaksab vedada kuni 10 kg pakki ning ohutuks liiklemiseks on tal kokku 9 silma ja 6 ratast. Robotid liiguvad ise või juhitakse neid juhtimiskeskusest, kus iga roboti jaoks on inimene, kes näeb kuidas robot liigub.

Starship pakirobot toodi esmakordselt avalikkuse ette alles eelmise aasta sügisel ja Eesti riik suutis seadustes roboteid puudutavad muudatused sisse viia väga kiiresti. Riigikogu majanduskomisjon algatas  seaduseelnõu 8. märtsil 2017 ja Riigikogu kiitis liiklusseaduse muudatused heaks juba 14. juunil 2017. Siinkohal on märkimisväärne, kui kiiresti viis seadusandja liiklusseaduse regulatsiooni tehnika arenguga vastavusse.

Robotliikurit juhib füüsiline isik vahetult või kaugjuhtimise teel elektrooniliste, manuaalsete või muude juhtimisseadmete abil. Olenemata sellest, et robotliikur on nii mõõtmetelt kui ka liikumiskiiruselt väikese riskiastmega ese, mis ei too liikluses kaasa olulist riskide suurenemist, on robotliikuri kasutajal kohustus teha vastutuskindlustus. Kasutaja tuvastamiseks peab robotliikur olema varustatud selgelt loetava identifitseerimisnumbri, kasutaja nime ja telefoninumbriga. Robotliikuri kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane Eesti elanik, liikuri kasutamiseks vajalike oskustega ega tohi olla alkoholijoobes. Sellest saab järeldada, et robotliikuri valdaja vastutab robotliikuri juhina seaduse alusel samamoodi nagu tavaline autojuht, sest liiklusõnnetuse korral tuleb tuvastada ka juhi kainus.

Soovid rohkem infot?

Tehisintellekti kasutamine dermatoloogias ja nahahoolduses

Kas peaksime tehisintellekti arengut reguleerima?

Eesti idufirma Starship Technologies pakirobot lubati liiklusesse

Aitame teil leida parima lahenduse