Uudised

Hasartmänguseadus Eestis

Hasartmängu korraldusloaga online-kasiinode ja spordiennustusportaalide arv Eestis kasvab pidevalt. Kehtivate online-korralduslubade arv on saavutanud läbi aegade kõrgeima taseme – hetkel on välja antud 19 online-kasiino ja 16 spordiennustusportaali korraldusluba ning taotlusi on veel menetluses.

Hasartmängud

Mis teeb Eesti online-hasartmängukorraldajate seas nii populaarseks?

Mõned operaatorid keskenduvadki Eesti turule ja loomulikult peab neil Eestis hasartmängude korraldamiseks korraldusluba olema.

Mõnel hasartmängukorraldajal on aga põhihuvi teiste turgude, näiteks EL riikide vastu, kus hasartmängude korraldamine on reguleerimata või kolmandate riikide vastu, kus riiklikku hasartmängude korraldamise raamistikku ei olegi. Peamised põhjused, miks Eestis hasartmängude korralduslubade taotlemise populaarsus järjest kasvab, peituvad selles, et Eesti korraldusload on rahvusvahelises perspektiivis suhteliselt odavad (riigilõiv on spordiennustusportaalidel ca 35 000 eurot ja  online-kasiinode puhul ca 50 000 euro) ning Eesti-poolne regulaator, - Maksu- ja Tolliamet – , aktsepteerib dokumente ka inglise keeles ning on üldiselt osutunud igati vastutulelikuks ja koostööaltiks.

Võimalus pakkuda online-hasartmänge teistele ELi turgudele tuleneb ühest Euroopa ühisturu neljast vabadusest ehk teenuste vaba liikumise põhimõttest.

Mängimiseks peab mängija spordiennustuste tegemiseks olema vähemalt 18-aastane ja online-kasiinos mängimiseks vähemalt 21-aastane, ta peab esmalt läbima korraldaja KYC (Know Your Customer – tunne oma klienti) protseduuri ning mängijale tuleb pakkuda võimalust seada oma kaotustele rahalised piirangud. HAMPI (Hasartmängu mängimise piirangutega isikud) nimekirja kaudu on mängijal võimalik endale seada täielik hasartmängude mängimise piirang.

Vastavalt Eesti Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele on hasartmängukorraldajad kohustatud rakendama hoolsusmeetmeid, tuvastama oma klientide isikuid, tuvastama riikliku taustaga isikuid (PEP, Politically Exposed Person), määrama kindlaks oma riskiisu ning rakendama KYC ja rahapesuvastase võitlusega seotud protseduurireegleid, sealhulgas viima läbi ärisuhte seiret ja teavitama kahtlastest või ebatavalistest tehingutest.

Lisaks üldreeglitele on hasartmängukorraldaja kohustatud rakendama hoolsusmeetmeid vähemalt võitude väljamaksmisel, panuse tegemisel või mõlemal juhul, kui kliendi poolt makstud või saadaolev summa on vähemalt 2000 eurot.

NJORD Advokaadibüroo regulatory töögrupp annab õigusalast nõu nii hasartmänguseaduse, nõuetele vastavuse, GDPR-i ehk andmekaitseseaduse ja AML-i ehk rahapesu tõkestamise valdkonnas.