Uudised

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Euroopa liikmesriikide ettevõtjate vahel on palju ärisuhteid. Paraku esineb ärisuhetes ka vaidlusi või lihtsalt võlgu jäämisi. Kuna välisriigis toimuvas kohtumenetluses on keeruline osaleda, on Euroopa Liidus ette nähtud mitmeid mehhanisme, et oleks lihtsam oma piiriüleseid nõudeid maksma panna.

2020. aastal jõustunud seadusemuudatused

Euroopa maksekäsumenetlus

Sisulise vaidluseta võlgu jäämiste tarbeks on ette nähtud Euroopa maksekäsumenetlus. See sarnaneb Eesti-sisese maksekäsu kiirmenetlusega, kuid on ette nähtud võlgnevuste sissenõudmiseks juhul, kui nõudja ja võlgnik asuvad erinevates EL-i liikmesriikides. Euroopa maksekäsumenetlust saab kasutada kõigis EL-i riikides peale Taani.

Euroopa maksekäsumenetlus on mõeldud vaidlustamata nõuete tarbeks. Menetlus põhineb tüüpvormidel, mis on kättesaadavad kõigis EL-i keeltes, sh eesti keeles, ning toimub kirjalikult.

Arvestada tuleb siiski, et paljud liikmesriigid ei tunnista maksekäsuavaldusi muus kui nende ametlikus keeles. Osa liikmesriike tunnistab siiski dokumente ka inglise keeles või mõnes muus keeles, mis pole nende ametlik keel. Seega enne teise liikmesriigi kohtusse Euroopa maksekäsu avalduse esitamist tasub uurida, millised keele- jm nõuded selles riigis kehtivad. Tarvilik võib olla õigusabi või vähemalt tõlgi kasutamine.

Väikeste nõuete menetlus

Lisaks on Euroopa Liidus loodud eraldi menetlus väikeste nõuete tarbeks. Väikesteks nõueteks loetakse alates 2017. aasta suvest kuni 5000euroseid nõudeid (varem oli piirmäär 2000 eurot). Need nõuded võivad olla ka vaidlusalused. Selle menetluse puhul kehtib samuti erand, et Taani äripartnerite suhtes ei saa seda lihtsustatud menetlust kasutada.

Nagu Euroopa maksekäsumenetlus, on ka väikeste nõuete menetlus tavapärasest kohtumenetlusest lihtsam ja põhineb tüüpvormidel ning tüüpvormid on kättesaadavad kõigis EL-i liikmesriikide keeltes. Siiski tuleb arvestada, et menetlus toimub keeles, milles vastavas riigis kohtuasju menetletakse. Seega enne avalduse esitamist tasub uurida konkreetses riigis kehtivaid nõudeid ning vajalik võib olla juristi või vähemalt tõlgi abi.

Kui maksekäsumenetlused on kirjalikud, siis Euroopa väikeste nõuete menetluses võib kohus pidada ka kohtuistungi. Kohtuistung võib toimuda ka näiteks videokonverentsina, nii et pole tarvis teise riiki kohale sõita.

Soovid rohkem infot?
Euroopa Liit

Nõuet Euroopa Liidus asuva ettevõtte vastu võib olla võimalik arvatust lihtsamalt maksma panna

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Aitame teil leida parima lahenduse