Liisi Jürgen juhib NJORD Advokaadibüroo IT-õiguse valdkonda. Liisi Jürgen on vandeadvokaat NJORD Advokaadibüroos ning külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Tema peamised tegevusvaldkonnad on e-kaubandus ja IT lepingud. Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistes küsimustes, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Liisi nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas. Liisi sai 2015. aastal oma teise juura magistrikraadi Saksamaa Münsteri Ülikoolist. Tema lõputöö on kirjutatud teemal „Elektroonilised allkirjad vastavalt EL seadustele“. Samuti on ta juuras omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

Ettekanded

2015-            Külalislektor, Tartu ülikooli IT õiguse programm

01.03.2018   Koolitus andmekaitse üldmääruse kohaldamisest ettevõttes”Teie ettevõttest lekivad andmed!?”. RMP

2015             Ettekanne e-allkirjadest ning e-tehingutest: Trust Services, Electronic Transactions, and Electronic Signatures, ITECHLAW, San Diego

2014             Ettekanne e-allkirja juriidilisest tähendusest EL-s: Legal aspects of electronic signature in EU, Vilnius

2014             Ettekanne e-allkirja piiriülesest kasutusest: Cross-border use of electronic signature, FOC 2014 Tallinn

2014             Ettekanne e-allkirja juriidilisest tähendusest: Legal meaning of electronic Signature, Comex 2014 Oman

Valik publikatsioone
Liikmelisus
  • Eesti Advokatuur
Töökogemus

2018-           Vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo

2017-2018   Advokaat, Advokaadibüroo Indela

2013-2014   Peajurist, SignWise

2011-2012   Advokaat, Glikman ja Partnerid

2010-2011   Jurist, Glikman ja Partnerid

Haridus

2012-2015   Münsteri Ülikool, LL.M

2008-2010   Tartu Ülikool, õigusteadus MA

2005-2008   Tartu Ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, saksa keel, inglise keel

Aitame teil leida parima lahenduse