Partner Liisi Jürgen juhib NJORD Advokaadibüroo IT-õiguse ja Andmekaitse valdkonda. Liisi Jürgen on vandeadvokaat NJORD Advokaadibüroos ning külalislektor Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Tema peamised tegevusvaldkonnad ülikoolide juures on e-kaubandus, IT lepingud ning tehnoloogiaõigus. Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistes küsimustes, mis puudutavad andmekaitset, privaatsust, avaandmeid, tehisintellekti, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), e‑teenuseid, proaktiivseid ja järgmise põlvkonna e-teenuseid ning tootearendust. Liisi nõustab kliente ka healthtech’i, e-hariduse ja metaverse’i vallas. Liisi Jürgenil on laialdane rahvusvaheline kogemus erinevate teenuste digitaliseerimise projektides.  Liisi osales aastatel 2015–2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas. Liisi sai 2015. aastal oma teise juura magistrikraadi Saksamaa Münsteri Ülikoolist. Tema lõputöö on kirjutatud teemal „Elektroonilised allkirjad vastavalt EL seadustele“. Samuti on ta õigusteaduses omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

Valik publikatsioone
Valik läbiviidud koolitusi, uuringuid ja ettekandeid

2015–  Külalislektor, Tartu Ülikool, e-kaubanduse ja IT-lepinguõiguse õpetamine ülikooli magistriprogrammis (LLM), mida viiakse läbi inglise keeles

2021    Paneeldiskussioon: Kus jookseb avaandmete piir? Mis on avaandmed?, Avaandmete foorum 2021

2020    Loengusarja "Tehnoloogia ja õigus" loeng: "Avaandmete arengust Eestis ja mõtteid PSI direktiivi teemal"

2019    Töötajate isikuandmete kaitse ja töötlemine

2019    Avaandmete töötuba – isikuandmetest. Koostöös OKEE-ga

2019     Kuidas toime tulla isikuandmete kaitse üldmäärusega?

2019    Kuidas mõjutab tehisintellekt sinu tulevikku? ELSA Estonia

2018    Koolitus andmekaitse üldmääruse kohaldamisest ettevõttes: „Teie ettevõttest lekivad andmed!?”. RMP

2015    Ettekanne e-allkirjadest ning e-tehingutest: Trust Services, Electronic Transactions, and Electronic Signatures, ITECHLAW, San Diego

2015    Koolitus: Kuidas koostada turvalisi e-kaubanduse või e-teenuse tüüptingimusi   ja lepinguid?

2015    Veebiseminar – mida peab ettevõte teadma digitaalallkirja õiguslikest küsimustest

2014    Mida peab ettevõtja teadma digitaalallkirja õiguslikest küsimustest?

2014    Avaandmete kasutuspotentsiaali uuringu koostamine

2014    Ettekanne e-allkirja juriidilisest tähendusest EL-s: Legal aspects of electronic signature in EU, Vilnius

2014    Ettekanne e-allkirja piiriülesest kasutusest: Cross-border use of electronic signature, FOC 2014 Tallinn

2014    Ettekanne EL-i ja Aserbaidžaani e-allkirju reguleerivate õigusaktidest digikoostöö konverentsil EL-i ja Aserbaidžaani vahelise digitöö konverentsil Euroopa Parlamendis (Brüssel)

2014    Analüüs EL-i ja Aserbaidžaani e-allkirju reguleerivate õigusaktide võrdlev analüüs

2014    Ettekanne e-allkirja juriidilisest tähendusest: Legal meaning of electronic Signature, Comex 2014 Oman

2012    Juhatuse liikme vastutus. Juhatuse liikme leping ja tööleping

2012    Andmekaitse töösuhtes

Liikmelisus
  • Eesti Advokatuur
  • Eesti Adovkatuuri Intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon

Töökogemus

2019-          Partner, NJORD Advokaadibüroo

2018-           Vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo

2017-2018   Advokaat, Advokaadibüroo Indela

2013-2014   Peajurist, SignWise

2011-2012   Advokaat, Glikman ja Partnerid

2010-2011   Jurist, Glikman ja Partnerid

Haridus

2012-2015   Münsteri Ülikool, LL.M

2008-2010   Tartu Ülikool, õigusteadus MA

2005-2008   Tartu Ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, saksa keel, inglise keel

Aitame teil leida parima lahenduse