Når virksomheder er i økonomisk krise, er det helt essentielt at få den rigtige rådgivning. 

Med god rådgivning kan en del kriseramte virksomheder styres gennem de rørte vande og overleve – til glæde for kreditorer, medarbejdere og virksomhedens ejerkreds.

Er konkursen en realitet, skal afviklingsprocessen sikre maksimalt udbytte til kreditorerne. Det kræver både juridisk ekspertise, en god portion købmandskab, erfaring og det rette netværk af samarbejdspartnere at håndtere virksomheder i krise. 

Hvorfor skal du kontakte NJORD?

Hos NJORD finder du en højt specialiseret insolvensafdeling, hvor vores eksperter i konkurs og rekonstruktion kan rådgive virksomheder og kreditorer, når krisen rammer og i fællesskab med de involverede finde den bedst mulige løsning. Herunder via rekonstruktion.

Vores specialister har alle stor erfaring i at varetage kuratorhvervet i konkurser og opgaven som likvidator i tvangsopløsninger, og styrer med sikker hånd afviklingen af virksomheden. Det gøres altid med fokus på alle de interessegrupper konkursen berører.

Vi tilbyder bl.a.:

  • Rådgivning til kriseramte virksomheder 
  • Rådgivning af kreditorer
  • Rekonstruktion af virksomheder 
  • Afvikling og konkursbehandling af virksomheder
  • Rådgivning/sagsførelse vedrørende konkurskarantæne
  • Rådgivning af lønmodtagere og fagforeninger

NJORDs insolvensteam består af advokater med væsentlig og mangeårig erfaring inden for området. Blandt teamets eksperter findes flere certificerede insolvensadvokater, medlemmer af Gældsstyrelsens advokatpanel og faste kuratorer og likvidatorer ved skifteretterne.

Ud over advokater og fuldmægtige, består vores insolvensteam at et antal højt specialiserede sagsbehandlere, som har arbejdet med insolvensbehandling i mange år.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?