Triin Kaurson on osalenud paljude äriühingute asutamisprojektides, aidanud taotleda tegevuslube ja litsentse (sh ka Maksu- ja Tolliametilt). Ta tegeleb enamasti ühinguõigusega ning on taustajõud paljudes korporatiivmuudatuste projektides, aitab ette valmistada koosolekute kutseid, protokolle ja otsuseid. Tal on pikaaegne kogemus ühingute jagunemise, ühinemise ja ümberkujundamise menetlustes.

Triin aitab suhetes Eesti Väärtpaberite Keskregistri, Äriregistri, Finantsinspektsiooni, Statistikaameti ja Eesti kommertspankade ning notaritega. Ta on ka kogenud äriühingutega seotud vaidlusmenetlustes, likvideerimis- ning saneerimisprojektides. Lisaks tegeleb Triin igapäevaselt osalusoptsioonidega, sh optsioonilepingute ettevalmistamisega.

Valik publikatsioone
Töökogemus

2018–          jurist, NJORD

2014–2018  juristi abi, NJORD

2011–2014  assistent, NJORD

Haridus

2020  Tartu ülikool, õigusteadus MA

2018  Tartu ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, inglise keel

 

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist ja juristi abi õigusteenust. Jurist ja juristi abi assisteerivad advokaati.

Aitame teil leida parima lahenduse