Triinil on pikaajaline kogemus ning teadmised Eestis hasartmängusid puudutavat regulatsioonist ja sellega seonduvast praktikast. Kuna Eesti on kujunenud iGamingu tööstuse keskuseks, on NJORD olnud oluline lüli tegevuslubadega seotud protseduuride lihtsustamisel, muutuvate eeskirjade järgimise tagamisel ja klientide nõustamisel, kes soovivad sellesse dünaamilisse sektorisse siseneda. Lisaks Eesti tegevuslubade taotlemise protsesside haldamisele ja reguleerivate asutustega suhtlemisele, on igapäevaselt laual ka erinevad jooksvad probleemid, millega hasartmängukorraldajad kokku puutuvad. Need mured võivad hõlmata teemasid, mis on seotud reklaami, mängijate kaebuste, boonuste, vastutustundliku mängimise, maksustruktuuride ja muu sellisega. NJORD on Chambersi poolt tunnustatud tippnõustaja hasartmänguõiguses.

Lisaks on Triin tõestanud end pangandus- ja finantsõiguses tugeva jõuna ning juhtinud erinevaid projekte. NJORD on tuntud kui võimekas advokaadibüroo, kes pakub optimaalseid lahendusi, mis on kooskõlas klientide strateegiliste eesmärkidega. Oma teadmistega finantsõigusest koos põhjaliku arusaamisega pangandustegevusest on NJORD usaldusväärne nõustaja nii krediidiasutustele, investeerimisühingutele kui ka äriühingutele.

Triin omab tugevat ühinguõiguse tausta ning tal on tähelepanelik pilk detailidele ja põhjalik arusaam äriühinguid reguleerivatest õigusraamistikest. Need teadmised on tugevaks aluseks tema tööle hasartmängude ning panganduse ja finantseerimise valdkonnas. Tal on pikaaegne kogemus ettevõtete jagunemise, ühinemise ja restruktureerimise korraldamises ning klientide abistamisel aktsiate avalikul pakkumisel börsil. Triinil on oluline roll suhtlemisel erinevate asutustega nagu Eesti Väärtpaberite Keskregister, Äriregister, Finantsinspektsioon samuti Eesti kommertspangad ja notarid.

Triini pühendumus tipptasemel nõustamisele ja soov saavutada positiivseid tulemusi toetuvad tema teadmistele erinevates valdkondades, tagades klientidele parima võimaliku tulemuse.

Valik publikatsioone
Töökogemus

2018–          jurist, NJORD

2014–2018  juristi abi, NJORD

2011–2014  assistent, NJORD

Haridus

2020  Tartu ülikool, õigusteadus MA

2018  Tartu ülikool, õigusteadus BA

Keeled

Eesti keel, inglise keel

 

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist ja juristi abi õigusteenust. Jurist ja juristi abi assisteerivad advokaati.

Aitame teil leida parima lahenduse