Innbetaling av forlik

Nedenfor finner du kontoopplysninger til innbetaling hvis du ønsker å inngå forlik med NJORD Law Firm. Tilbudet om å inngå forlik innebærer en full og endelig avgjørelse av forholdet. Det betyr at saken avsluttes hvis du velger å betale beløpet senest 14 dager etter mottakelsen av brevet.

Betalingsopplysninger

BankNordea
Kontonr.:6005.06.67041

OBS! Når du overfører er det viktig at du angir saksnummer og IP-adresse i tekstfeltet. Disse opplysninger finner du i brevet du har mottatt fra oss.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på ipn@njordlaw.com eller ringe på tlf. (+47) 21 95 58 22. Vennligst bemerk at det kan være travelt, og vi oppfordrer deg derfor til å søke svar på siden her før du henvender deg til oss.