Uudised

Hankijast õigusemõistja

Alates 1. jaanuarist 2019 kehtivad riigihangete seaduses täiendavad sätted, mis võimaldavad ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu puhul kontrollida ja mõjutada peatöövõtjate kohusetundlikkust alltöövõtjatele maksmisel.

Välismaise lepingupartneri töötajate palga eest võib vastutada Eesti peatöövõtja

Euroopa Komisjoni riigihangete direktiivid andsid liikmesriikidele võimaluse lubada hankijatel otse allhankijatele maksta. Eesti otsustas selle võimaluse asemel anda hankijale hoopis õiguse makseid kinni pidada.

Eestis kehtivate reeglite kohaselt, kui hankelepingu või kontsessioonilepingu täitmisel osalenud alltöövõtja esitab hankijale põhjendatud avalduse, et peatöövõtja on jätnud alusetult alltöövõtjale maksmata, jätab hankija omakorda peatöövõtjale tasu vastavas osas maksmata.

Hankijal on kohustus maksta peatöövõtjale tasu alles siis, kui peatöövõtja on võlgnetava summa alltöövõtjale ära tasunud või on esitanud hankijale tõendid selle kohta, et alltöövõtja nõue on alusetu.

Väljapaistvaid vaidlusi, kus hankija oleks makseid kinni pidanud, ei ole praegu veel olnud, kuid Rahandusministeerium kogub seaduse kohta tagasisidet ja muudatusettepanekuid. Juba antud tagasisides on välja toodud ka vajadust muuta kehtivat hankija õigust makseid kinni pidada ja maksmise üle otsustamisõigust. Kehtiv regulatsioon paneb hankija keerulisse õigusemõistja rolli, lisades hankijatele ka täiendavat töökoormust, ning võimaldab põhjendamatult sekkuda peatöövõtja ja alltöövõtjate vahelistesse suhetesse.

Kas ministeerium muudatusi plaanib, on praegu veel teadmata ja maksete kinnipidamise võimalusega tuleb ehitustööde hankelepingute ja ehitustööde kontsessioonilepingute puhul arvestada. Seejuures peab ka hankija olema väga tähelepanelik ning olema maksete kinnipidamise õiguses väga kindel, kuivõrd ebaõigete kinnipidamiste korral võib tekkida peatöövõtjale kahju, mida hankijalt sisse nõuda.

Soovid rohkem infot?
Euroopa Liit

Nõuet Euroopa Liidus asuva ettevõtte vastu võib olla võimalik arvatust lihtsamalt maksma panna

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

Internetis laimaja vastutusele võtmine võib olla keerukas

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Kliendilepingu üldtingimused 2019 / General Terms and Conditions in 2019

Rahvusvaheline Kaubanduskoda nimetas NJORDi partneri Triinu Hiobi maineka ICC vahekohtu liikmeks

Põhjamaade ärikultuur – suve väljaanne

Legal 500 andis NJORD Advokaadibüroole suurepärased hinnangud

NJORD Advokaadibüroo koostöös Applex Attorneys advokaadibürooga (Soome) esindasid AQ Group AB-d Mecanova Oy omandamisel

NJORD Advokaadibüroo on Nasdaq Balti First North alternatiivturu nõustaja Eestis

Legendaarne Aaron Swartz – kolm asja, mida temalt õppida

Rahvusvaheline õigusturuosaliste hindaja Chambers & Partners Europe 2018 tunnustab NJORD Advokaadibüroo partnereid Anne Veerpalu, Katrin Sarapit ja Triinu Hiobit

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Kuidas tagada positiivse kohtuotsusega väljamõistetud rahalise nõude täitmine?

Kohtuvaidluses on kliendil müüja ees eelis

Viis olulist asja, mida soomlastega äri tehes meeles pidada

Aitame teil leida parima lahenduse