Uudised

Kohtuvaidluses on kliendil müüja ees eelis

Ostetud asjal võib esineda puuduseid, mis tingivad ostja vajaduse müüja vastu nõude esitamiseks. Nõude esitamisel on olulisel kohal puuduse olemasolu ja selle tõendamine. Üldjuhul peavad (kohtu)vaidlustes kõik pooled ise oma väiteid tõendama. Uuema kohtupraktika kohaselt võib selle reegli osas aga esineda erisusi.

Olukorras, kus üheks pooleks on professionaalne müüja ja teiseks pooleks tarbija, võib teatud juhtudel olla tõendamiskoormis erinevalt jaotatud poolte tõttu – tarbija võib olla nõrgemas seisus. Sellisel juhul võib professionaalsel müüjal olla suurem tõendamiskoormis võrreldes tarbijast ostjaga. Seejuures ei pea tarbija väga detailselt ja spetsiifiliselt puuduseid välja tooma, vaid piisab üldisemast väitest puuduste kohta.

Tõendamiskoormise erisus ei rakendu automaatselt ja alati, vaid sõltub asjaoludest. Riigikohus on oma eelmise aasta lahendis, mis puudutas autol esinenud puuduseid, välja toonud, et tarbija tõendamiskoormis ei saa olla piiramatu olukorras, mis nõuab süvendatud tehnilisi teadmisi. Riigikohus asus seisukohale, et süvendatud teadmiste vajaduse puhul on müüjal suurem tõendamiskoormis kui tarbijast ostjal, kuna tarbijal puuduvad selleks teadmised. Lisaks võivad tarbijal puududa tõendamiseks võimalused – näiteks olukorras, kus puudus on parandatud ja puudusega osa hävitatud.

Vältimaks olukorda, kus professionaalsel müüjal ei ole tõendeid, millega end kaitsta, tasub ennetavalt analüüsida müüdavate asjade olemust ehk kas neil võiks esineda puuduseid, mille osas on vajalikud süvendatud eriteadmised, üle vaadata lepingutingimused ning võimalusel tagada võimalikult paljude tõendite olemasolu, mis kinnitaks müügiobjekti vastavust lepingule.

Vajad antud teemal õigusnõu? Kontakteeru advokaat Triinu Hiob

Soovid rohkem infot?
Euroopa Liit

Nõuet Euroopa Liidus asuva ettevõtte vastu võib olla võimalik arvatust lihtsamalt maksma panna

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

NJORD Estland: Eigenhändige Unterschrift versus elektronische Signatur

Internetis laimaja vastutusele võtmine võib olla keerukas

Täitedokumendiga tunnustatud nõuete aegumistähtajad muutuvad

Kliendilepingu üldtingimused 2019 / General Terms and Conditions in 2019

Rahvusvaheline Kaubanduskoda nimetas NJORDi partneri Triinu Hiobi maineka ICC vahekohtu liikmeks

Põhjamaade ärikultuur – suve väljaanne

Legal 500 andis NJORD Advokaadibüroole suurepärased hinnangud

NJORD Advokaadibüroo koostöös Applex Attorneys advokaadibürooga (Soome) esindasid AQ Group AB-d Mecanova Oy omandamisel

NJORD Advokaadibüroo on Nasdaq Balti First North alternatiivturu nõustaja Eestis

Legendaarne Aaron Swartz – kolm asja, mida temalt õppida

Rahvusvaheline õigusturuosaliste hindaja Chambers & Partners Europe 2018 tunnustab NJORD Advokaadibüroo partnereid Anne Veerpalu, Katrin Sarapit ja Triinu Hiobit

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Lihtsustatud menetlused nõuete maksma panekuks Euroopa Liidus

Kuidas tagada positiivse kohtuotsusega väljamõistetud rahalise nõude täitmine?

Kohtuvaidluses on kliendil müüja ees eelis

Viis olulist asja, mida soomlastega äri tehes meeles pidada

Aitame teil leida parima lahenduse