Uudised

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

Tänaseks on enamik inimesi mõistnud, et pangad peavad järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust (“RahaPTS”). Kuid kas seda peavad tegema ka teised ettevõtted? Kas Teie ettevõte on nn “kohustatud isik” RahaPTS mõistes? Iga professionaalne isik peab seda teadma!

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

Lisaks nendele, keda see ilmselgelt puudutab (nt finantsasutused), peavad ka järgnevate ärivaldkondadega seotud isikud Eestis tegutsema RahaPTS-iga kooskõlas:

  • kinnisvaramaaklerid;
  • audiitorid ja raamatupidajad;
  • maksunõustajad;
  • valuutavahetusteenuse pakkujad;
  • kasiino ja hasartmängude operaatorid;
  • väärismetallide müüjad;
  • pandimajad;
  • advokaadibürood (loomulikult!);
  • ettevõtte teenusepakkujad;
  • virtuaalse valuutavahetuse ja mobiilimaksete teenuste pakkujad.

Mida siis ikkagi tähendab olla “kohustatud isik”?

Esmalt tuleb oma ettevõttes kehtestada ettevõttesisesed rahapesutõkestamise reeglid. Reeglid peavad kirjeldama ettevõtte kliendiks saamise protsessi. Reeglites peab sisalduma ka, KES ettevõttes vastutab RahaPTS-ile vastavuse eest, millist informatsiooni klientide kohta kogutakse, kliendi riskianalüüs, tehingute jälgimine, aruandluse kord ja koolitused.

Teiseks, peavad ettevõtted järgima oma rahapesutõkestamise reeglite korda. Kogu vastavat informatsiooni peab säilitama 5 aastat peale kliendisuhte lõpetamist.

Kolmandaks, peab värskendama ettevõtte sisereegleid ning koolitama oma töötajaid. Reeglitesse paranduste sisseviimist võib tingida uus seadus, muudatused ärimudelis või riskivalmiduses.

Kui vajate abi oma ettevõtte rahapesutõkestamise seadusele vastavuse valdkonnas, võtke ühendust Njord Advokaadibürooga.

Soovid rohkem infot?
Veikko Toomere

Chambers FinTech tunnustas NJORD advokaadibüroo partnerit Veikko Toomeret ja tema juhitavat FinTech osakonda

Krüptoraha

Uued nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

market manipulation

Kas postitus Facebookis võib olla turumanipulatsioon?

Ühisrahastus

Ühisrahastusplatvormid peavad Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlema

crowdfunding

Ühisrahastusteenuste loakohustus hakkab kehtima 10. novembrist 2022.a.

börs

Estonian Japan Trading Company AS aktsiad Nasdaq Balti alternatiivturul First North

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Inimfaktori vähendamine võitluses rahapesuga

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

‘Paysera LT’ UAB vs Lietuvos bankas (Leedu Pank)

‘Paysera LT’ UAB vs Lietuvos bankas (Leedu Pank)

Aitame teil leida parima lahenduse