Uudised

Ühisrahastusplatvormid peavad Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlema

Eelmisel aastal jõustus Euroopa Liidu ühisrahastuse määrus, millega seoses peavad praegu tegutsevad ühisrahastusteenuse pakkujad hakkama Finantsinspektsioonilt tegevuslube taotlema. Finantsinspektsioon alustab tegevusloa taotluste vastuvõtmist 10. novembril 2021.

Ühisrahastus

Põhiliselt muudatused on seotud investorite kaitsega. Ühisrahastusteenuse osutajad peavad tagama ärile vastava tõhusa juhtimissüsteemi, et juhtida nõuetekohaselt riske ja vältida huvide konflikti. Investeerimisotsuste teadlikkuse tagamiseks peavad ühisrahastusteenuse osutajad esitama iga ühisrahastuspakkumise kohta projekti omaniku koostatud investeerimise põhiteabedokumendi. Lisaks kehtestatakse nõue kaebuste lahendamise süsteemis sisseviimiseks. Ühisrahastusteenuse osutajal peab olema kapitali, mis katab vähemalt 25 000 euro suuruse kahjumi või neljandiku eelmise aasta püsivatest üldkuludest. Tegevusloa saajad võivad tegutseda ka piiriüleselt teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, kui nad on esitanud Finantsinspektsioonile määruses sätestatud teabe.

Õiguskindluse huvides on ette nähtud üleminekukord, uue tegevusloa hankimiseks on aega üks aasta. Ühisrahastusteenuse osutajal on õigus jätkata ühisrahastusteenuste pakkumist 2022. aasta 10. novembrini või kuni tegevusloa saamiseni, olenevalt sellest, kumb päev on varasem. Kui teenuse osutajal 10.novembril 2022 tegevusluba ei ole, tuleb tegevus lõpetada.

Lisainfo saamiseks kirjuta medeia.dzaparidze@njordlaw.ee

 

Soovid rohkem infot?
Veikko Toomere

Chambers FinTech tunnustas NJORD advokaadibüroo partnerit Veikko Toomeret ja tema juhitavat FinTech osakonda

Krüptoraha

Uued nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkujatele

market manipulation

Kas postitus Facebookis võib olla turumanipulatsioon?

Ühisrahastus

Ühisrahastusplatvormid peavad Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlema

crowdfunding

Ühisrahastusteenuste loakohustus hakkab kehtima 10. novembrist 2022.a.

börs

Estonian Japan Trading Company AS aktsiad Nasdaq Balti alternatiivturul First North

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Uued regulatsioonid ühisrahastusteenuse pakkujatele

Inimfaktori vähendamine võitluses rahapesuga

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

Kes peavad järgima rahapesuvastaseid reegleid?

‘Paysera LT’ UAB vs Lietuvos bankas (Leedu Pank)

‘Paysera LT’ UAB vs Lietuvos bankas (Leedu Pank)