Uudised

TOOME LAEKUMATA RAHA KOJU!

Maksmata jäänud arve või leppetrahvi taga võivad olla erinevad põhjused: ajutine kehv rahavoog või hoopis arve või leppetrahvinõudega mittenõustumine. Sobiv lahendusvariant sõltub sageli sellest, milline see põhjus on. Erinevad lahendused kätkevad endas erinevat aja- ja rahakulu.

Kui klient on jätnud arve maksmata või äripartneri vastu on õhus leppetrahvinõue, mida see aga ei taha täita, soovitame kaaluda järgmisi variante:

  • Ametliku nõudekirja saatmine. Kindlasti tasub alustuseks ise proovida tasumist kirjalikult meelde tuletada või nõuda. Samas praktikas annab sageli suuremat efekti advokaadi saadetud kiri – see kannab endas ka sõnumit, et ettevõtja võtab oma nõuet tõsiselt ega tagane sellest. Mõnigi kord piisab ühest ametlikust kirjast, et võlg saaks tasutud.
  • Maksegraafiku sõlmimine. Kui võlgu jäänud klient või lepingupartner ei vaidle nõudele vastu, kuid kehv rahavoog ei luba kogu nõuet kohe täita, tasub sõlmida maksegraafik, mis sisaldab nii võlatunnistust kui ka võlgnevuse tasumise tingimusi: tähtaega, võimalikke viiviseid jms. Kui võlgnik maksegraafikut hiljem ka rikub, on nõude kohtus arutamine siiski lihtsam.
  • Kohesele sundtäitmisele allumise kokkuleppe sõlmimine. Kui võlgnik on nõus võla tasuma, kuid soovib selle ajatada hilisemale perioodile, tasub kaaluda maksegraafikut koos notari juures sõlmitava kohesele sundtäitmisele allumise kokkuleppega. Kui võlgnik rikub kokkulepet, on sissenõudmine lihtsam – kokkuleppega saab pöörduda kohtu asemel otse kohtutäituri poole.
  • Tagatiskokkulepete sõlmimine. Kui võlgnevuse on põhjustanud ajutine halvem rahavoog, kuid võlgnik usub end probleemi peagi ületavat, tasub arutada, millised tagatised kaitseksid võlausaldajat, et nõue tõesti mõistliku aja jooksul täidetaks. Kõne alla tulevad nii erinevad pandiõigused, sh võlgniku kinnisvara koormav hüpoteek, kui ka kolmandate isikute antavad tagatised: käendus ja garantii. Kuna mitte kõiki tagatisi ei saa kasutada kõigil puhkudel, tasub tagatiskokkulepete sõlmimine kindlasti asjatundjaga läbi arutada.
  • Maksekäsu kiirmenetlus kohtus. Kui kohtuvälised lahendused pole võimalikud, on väiksemapoolsete nõuete jaoks, mille osas sisuline vaidlus puudub, hea lahendus maksekäsu kiirmenetlus. Maksekäsu avalduse saab esitada nõuete osas, mis koos kõrvalnõuete, s.t intresside ja viivistega, ei ületa 6400 eurot. Kui kliendi võlgnevus on tekkinud pikema aja jooksul ja on kasvanud summani, mis seda piirmäära ületab, tasub siiski arutada asjatundjaga, kas mingil viisil saab ehk ikkagi maksekäsu kiirmenetluse võimalust kasutada.
  • EL-is sisseseatud lihtsustatud kohtumenetlused. Kui klient või lepingupartner asub teises Euroopa Liidu liikmesriigis, võivad abiks olla lihtsustatud menetlused, millest andsime ülevaate vaidluste lahendamisele pühendatud jaanuaris. Seda artiklit saab lugeda siin.
  • Vaidluse lahendamine kohtus. Kui maksmata summa taga peitub sisuline vaidlus nõude olemasolu või suuruse üle ja kokkulepet ei õnnestu saavutada, saab nõude esitada lahendamiseks kohtule. Ka kohtumenetluse ajal võib jätkata läbirääkimisi ja lahendada vaidlusküsimuse hoopis kompromissiga. Kui aga kokkulepet ei sünni, lahendab vaidluse kohus. Jõustunud positiivne kohtuotsus on täitedokument, mille alusel saab vajadusel alustada ka täitemenetlust.
  • Vaidluse viimine vahekohtusse. Isegi kui lepingus kliendi või äripartneriga polnud kokku lepitud, et vaidlus tuleb lahendada vahekohtus, on võimalik selline kokkulepe sõlmida pärast vaidluse tekkimist. Kui tüliküsimus on keeruline ja samas on mõlemale äriliselt mõtlevale poolele oluline, et see lahendataks kiiresti, tasub vahekohtu võimalus võtta kliendi või äripartneriga arutlusele.

Kui otsustate võtta laekumata jäänud summad luubi alla ja raha koju tuua, on NJORD Advokaadibüroo vaidluste lahendamise tiim nõu ja jõuga abiks!

Soovid rohkem infot?

Ajutiselt peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus

Miks tuleks saneerimismenetlust eelistada pankrotimenetlusele?

Saneerimine – kas võlausaldajate kottimine kolmes vaatuses või reaalne võimalus ettevõtet aidata?

Aitame teil leida parima lahenduse