Fildelning och nedladdning av film

Om du har mottagit ett brev från NJORD Law Firm rörande olaglig fildelning/nedladdning av filmer, kan du finna mer information om den rättsliga grunden för brevet här. Du kan också finna svar på vanligt förekommande frågor och uppgifter om betalningsinformation, om du önskar att ingå en förlikning.

Vanligt förekommande frågor

Här finner du svar på ofta ställda frågor om olaglig fildelning, bl.a. när du kan hållas ansvarig och hur du ska agera om du får ett brev från oss. Du finner också 10 goda råd om laglig film på internet.

Betalning vid förlikning

Om du har fått ett brev från NJORD angående nedladdning/fildelning medföljer det i regel ett erbjudande om att ingå förlikning. Här finner du våra betalningsuppgifter.

Integritetspolicy - För ärenden avseende upphovsrättsintrång

Denna policy förklarar vilka personuppgifter NJORD behandlar som ett led vid förföljning av upphovsrättsliga intrång på uppdrag av våra klienter i sådana ärenden.

Kontakt 

Har du frågor om brevet som du har mottagit från NJORD? Här finner du kontaktuppgifter till vår avdelning som arbetar med upphovsrätt.