Betalning vid förlikning

Nedan finner du kontouppgifter för inbetalning om du önskar ingå en förlikning med NJORD Law Firm. Erbjudandet om förlikning innebär ett fullständigt och slutligt avslutande av ärendet. Detta innebär att ärendet kommer att avslutas om du väljer att betala beloppet inom 14 dagar efter att du har mottagit brevet.

Betalningsinformation

Bank: Nordea

PlusGironummer: 829110-6

Bankkonto: 99602608291106

IBAN: SE4995000099602608291106

OBS! När du överför pengarna är det viktigt att du anger ärendenumret och IP-adressen i textfältet. Information om detta finner du i brevet som du har mottagit av oss.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss på ips@njordlaw.com eller ring till oss tlf. (+46) 844680463. Vänligen notera att det kan vara kö, varför vi uppmanar dig att söka svar här på hemsidan innan du kontaktar oss.