Prawo Karne

Sprawa karna powinna być traktowana poważnie ponieważ w decydujący sposób może wpłynąć na twoją przyszłość. Najważniejszym krokiem jest wybór odpowiedniego obrońcy, który będzie reprezentować Cię w sądzie.

 

W przypadku gdy zostaniesz oskarżony lub aresztowany przez policję, musisz natychmiast skontaktować się z obrońcą, do czego jesteś uprawniony przed złożeniem oświadczenia, dzięki czemu możecie wspólnie zaplanować odpowiednią strategię obrony.

Jeżeli zostaniesz oskarżony w sprawie karnej twoje życie, sytuacja finansowa oraz dobre imię mogą być zagrożone. W najlepszym wypadku to właśnie wysoko wykwalifikowany obrońca może uchronić Cię przed pomiędzy pójściem do więzienia i umożliwić zachowanie wolności.

W przypadku oskarżenia o popełnienie przestępstwa o określonym stopniu ciężkości, sąd
wyznaczy Ci obrońcę z urzędu. Ponadto, przysługuje ci prawo wybrania własnego obrońcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 

Jesteśmy z Tobą całą drogę

Jako Twoi obrońcy, zapewniamy Cię, że będziemy z Tobą przez całą drogę podczas postępowania karnego:

· Pomożemy Ci ustalić, w jaki sposób odpowiedzieć na postawiony zarzut lub oskarżenie.
· Będziemy uczestniczyć w przesłuchaniach prowadzonych przez policję.
· Otrzymamy dostęp do materiałów sprawy.
· Możemy wystąpić z prośbą o podjęcie działań dochodzeniowych, które mogą zostać wykorzystane podczas rozwiązania sprawy.
· W związku ze sprawą, mamy za zadanie chronić twoje prawa obywatelskie.
· Udzielimy rady w przypadku możliwości odwołania się od wyroku.

Ponadto, możemy pomóc w złożeniu pozwu przeciwko państwu, na przykład w przypadku bezprawnego aresztowania, jeśli zostaniesz uniewinniony w sądzie lub jeśli policja wycofa zarzuty. Jeśli jednak zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności, możemy, między innym, pomóc Ci zmienić miejsce odbywania kary lub wystąpić o zwolnienie.

Pamiętaj, że jeżeli zostałeś aresztowany, możesz w dowolnym momencie napisać lub zadzwonić do swojego obrońcy.
 

Doświadczeni adwokaci

Nasz zespół obrońców wyznaczonych przez sąd ma duże doświadczenie we wszelkiego rodzaju sprawach karnych, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw urzędniczych .

Niezależnie od wielkości sprawy, prowadzimy z Tobą bezpośrednią współpracę i informujemy Cię na bieżąco. Wspólnie przygotujemy silną obronę.

Cenimy sobie bardzo indywidualne rady i traktujemy wszystkie sprawy z dużym profesjonalizmem i głęboką dyskrecją.
 

Czy będę musiał za to zapłacić?

W przypadku gdy adwokat jest Ci wyznaczony przez sąd, w uproszczeniu, oznacza to, że, nawet w przypadku wybrania własnego adwokata, opłata prawna wypłacana jest z funduszy publicznych.

Jeśli zostaniesz skazany, musisz osobiście uiścić opłatę prawną na poczet wyznaczonego obrońcy jako część kosztów prawnych. Opłata sądowa ustalana jest przez sąd według stałych stawek.

Obrońca nie jest przydzielany w każdym przypadku. Jeśli mimo to chcesz zaczerpnąć porady prawnej, musisz sam pokryć jej koszty. Informacji dotyczących składek udzielamy przed pierwszym spotkaniem.