Uudised

#GDPR – tähelepanu, valmis olla, läks!

Seoses 25.05.2018 jõustuva üle-Euroopalise andmekaitse määrusega pühendas NJORD veebruarikuu andmekaitsele.

Tähelepanu!

Oleme kuulnud, et teemale tähelepanu juhtimine ja kajastamine innustas ning andis hoogu sellega tegelemiseks. Keegi meist ei taha, et meile teenust osutav ettevõtte meie kohta käivate andmetega lohakalt ümber käiks. Me ju ei soovi, et meie andmetele oleks ligipääs neil, kellel selleks õigust ei ole või kes võiksid andmeid kurjalt ära kasutada.

Valmis olla!

Selleks, et 25.05.2018 jõustuvateks andmekaitse reegliteks valmis olla, soovitame ettevõtte juhtkonna tasemel esitada järgnevad küsimused:

  • Kas oleme tutvunud GDPR’i määrusest tulenevate reeglitega?
  • Kas oleme kaardistanud ja andnud hinnangu millises ulatuses määrus kohaldub meie ettevõttele?
  • Kui hästi on ettevõttes olevad isikuandmed kaitstud?
  • Kas andmete kaitsmiseks on vaja luua uusi protseduure ja juhendeid või täiendada olemasolevaid?
  • Kas oleme üle vaadanud olemasolevad lepingud klientide ja teenusepakkujatega?
  • Kas meie arvutid, telefonid ja muud andmekandjad on turvatud?
  • Millal koolitame oma töötajaid, sh tutvustame andmekaitsealaseid protseduure ja juhendeid?

Läks!

Andmete kaitse ei lõpe siis, kui ettevõttes on läbi viidud andmekaitsealane audit, võimalikud turvaaugud on kinni pandud, juhised ja protseduurid on paigas. Andmekaitse on pidev protsess ning selle finiš saabub siis kui andmeid enam ei ole. Sellist olukorda tõenäoliselt tihti ette ei tule, sest alati on ettevõttes füüsiliste isikute kohta käivaid andmeid. Kuna igapäevaselt täiustuvad IT-alased võimalused andmete töötlemiseks ja saamiseks, tuleb andmekaitse protseduure ja juhiseid alati vastavalt olukorrale täiustada.

Soovid rohkem infot?
Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

Koomiks

Isikuandmete edastamine USAsse – Euroopa liikmesriikide järelevalveorganid on hakanud suuremat tähelepanu pöörama Euroopa Liidu ja USA vahelistele andmekaitse küsimustele

Bitcoin

Andmekaitse krüpto- ja fintechmaailmas

Cyberattack

7 näpunäidet ettevõtjale küberturvalisuse tagamiseks

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

data analysis

Kindlustusandjad teavad sinust jätkuvalt rohkem kui sa ise

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

Data protection

Kaitse oma klienti, töötajat ja ennast – õpeta töötajatele andmekaitset

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Tasuta rakendus võib kalliks maksma minna

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Google´i ja Facebooki online-turunduse tööriistad – kuidas neid edukalt kasutada?

Общий регламент по защите данных (GDPR) может привести к возникновению ряда проблем в связи с блокчейном

JORD Estonia: How to protect personal data in health care institutions?

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Kas isikuandmete töötlemisel igaühe huvi tähendab õigustatud huvi?

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Kas tark maja võib olla „tagauks“ sinu isikuandmete juurde?

Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel

Üldise andmekaitse määrusega (GDPR) kaasnevad plokiahela väljakutsed

#GDPR – tähelepanu, valmis olla, läks!

Kaustas olevad reeglid ja juhendid ei kaitse isikuandmeid!

ABC teadmised küberhügieenist nii ema, isa kui ülemuse seisukohalt

Miks ma peaks seoses GDPR’ga lepingud üle vaatama?

Andmed on kallis vara – kas hoiad neid turvaliselt?

Kolm põhjust miks me vajame nii karme andmekaitse reegleid

Mis on GDPR ja kuidas see Sind mõjutab?

Aitame teil leida parima lahenduse