Uudised

Google´i ja Facebooki online-turunduse tööriistad – kuidas neid edukalt kasutada?

Tänapäeval tuginevad enamik ettevõtteid enda reklaamimiseks Google Analyticsi ja Facebook Custom Audience´i abile. Need online-turunduse tööriistad aitavad digitaalset reklaami kuluefektiivselt pakkuda õigele sihtgrupile. Samas nõuab kasutamine aga ettevõtetelt privaatsuse ja andmekaitse standarditele ja reeglitele vastavust.

Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse jõustumisest alates on kohtud juba korduvalt hinnanud Google Analyticsi ja Facebook Custom Audience´i kooskõla andmekaitse reeglitega.

Saksa kohtud on tuvastanud ettevõtete vastutuse andmekaitse reeglite rikkumise osas olukorras, kus kasutusel on olnud Google Analytics ja Facebook Custom Audience, kuid nende sätetest on valimata jäetud üldmäärusega kooskõlas olevad seaded.

Oluline on teada, et Google´i toodete kaudu andmekaitse reeglite rikkumiste korral ei ole süüdlaseks vaid Google. Google Analytics on laialdaste kasutusviisidega analüüsitööriist, mis annab kasulikke andmeid ja väärtuslikke vihjeid veebilehe toimimise osas ja on sellisena ettevõtete seas väga populaarne.

Hetkel, mil ettevõte võtab veebilehel Google Analyticsi kasutusele, saadetakse Google´ile külastajate IP-aadressid, mida seejärel analüüsitakse. Google Analytics tagastab hindamise tulemusel tekkinud andmed krüpteeritult ja koondatud vormis. Kuid sõltuvalt veebilehe sätetest, võib Google need andmed saada kas anonümiseeritult või mitte.

Nüüdseks on Saksa kohus pidanud Google Analyticsit kasutavat ettevõtet vastutavaks olukorras, kus edastati krüpteerimata IP-aadressid, lülitamata sisse IP-aadresside anonümiseerimist. Kohus selgitas, et õiguspärane IP-aadresside anonümiseerimata edastamine nõuab kasutajate spetsiifilist nõusolekut, kuivõrd üldine nõusolek, mis on antud üldtingimustega, ei ole sellises olukorras piisav.

Sarnaselt peavad ettevõtted olema isikuandmetega hoolikad juhul, kui nad kasutavad Facebook Custom Audience´i (FCA) võimalusi. Facebooki võimas turundustööriist võimaldab ettevõtetel üles laadida klientide andmeid, nagu näiteks e-posti aadresse või telefoninumbreid, ettevõtte Facebooki kontole. Facebook sobitab antud andmed kasutajate profiilidega ja võtab arvesse mujalt saadud informatsiooni, et suurendada ettevõtte suunatud reklaamide efektiivsust.

Taaskord on seisukoha andnud Saksa kohus, mis leidis, et andmesubjektid peavad andma spetsiifilise nõusoleku, et nende andmeid tohib FCA jaoks kasutada. Kohus leidis, et isikute andmete kaitse õigused kaaluvad üles ettevõtte õigustatud huvi suunatud reklaamide tegemiseks.

Lisaks pidasid kohtunikud ettevõtet sellises olukorras andmete FCA eesmärkidel kasutamise osas ainsaks vastutavaks töötlejaks ning Facebooki kolmandaks isikuks, mitte volitatud töötlejaks. See aga tähendab, et just FCAd kasutav ettevõte on rikkumise eest vastutav, ja mitte Facebook.

Kokkuvõtteks peab iga ettevõte, kes oma turundustaktikas kasutab Google Analytcsi või Facebook Custom Audience´i abi, tagama, et klientide andmete kogumine ja töötlemine on üldmäärusega kooskõlas, sest ainult selliselt on võimalik nende turundus tööriistade ja andmekaitse reeglite kooseksistents.

Kontroll hõlmab endas ka Google Analyticsi ja Facebook Custom Audience´i sätete ükshaaval hindamist. Juhul, kui sätted ei ole üldmäärusega kooskõlas või vajalikke nõusolekuid ei ole klientidelt saadud, võib see kaasa tuua märkimisväärsed trahvid ja maine kaotuse.

Artikkel avaldatud portaalis ITuudised.ee

Autorid: NJORD Advokaadibüroo advokaat Siiri Kuusik ja praktikant Stephanie Arnold

Soovid rohkem infot?
Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

Koomiks

Isikuandmete edastamine USAsse – Euroopa liikmesriikide järelevalveorganid on hakanud suuremat tähelepanu pöörama Euroopa Liidu ja USA vahelistele andmekaitse küsimustele

Bitcoin

Andmekaitse krüpto- ja fintechmaailmas

Cyberattack

7 näpunäidet ettevõtjale küberturvalisuse tagamiseks

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

data analysis

Kindlustusandjad teavad sinust jätkuvalt rohkem kui sa ise

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

Data protection

Kaitse oma klienti, töötajat ja ennast – õpeta töötajatele andmekaitset

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Tasuta rakendus võib kalliks maksma minna

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Google´i ja Facebooki online-turunduse tööriistad – kuidas neid edukalt kasutada?

Общий регламент по защите данных (GDPR) может привести к возникновению ряда проблем в связи с блокчейном

JORD Estonia: How to protect personal data in health care institutions?

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Kas isikuandmete töötlemisel igaühe huvi tähendab õigustatud huvi?

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Kas tark maja võib olla „tagauks“ sinu isikuandmete juurde?

Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel

Üldise andmekaitse määrusega (GDPR) kaasnevad plokiahela väljakutsed

#GDPR – tähelepanu, valmis olla, läks!

Kaustas olevad reeglid ja juhendid ei kaitse isikuandmeid!

ABC teadmised küberhügieenist nii ema, isa kui ülemuse seisukohalt

Miks ma peaks seoses GDPR’ga lepingud üle vaatama?

Andmed on kallis vara – kas hoiad neid turvaliselt?

Kolm põhjust miks me vajame nii karme andmekaitse reegleid

Mis on GDPR ja kuidas see Sind mõjutab?

Aitame teil leida parima lahenduse