Uudised

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Näpunäited turvaliseks autentimiseks

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Digitaliseeritud ühiskonnas on isikute turvaline autentimine üha olulisem. Organisatsioonid peavad turvalisuse tagamiseks kasutusele võtma meetmeid, mis võimaldavad kasutajatel süsteeme võimalikult ohutult kasutada. Ammu enam ei saa piisavaks lugeda autentimise vahendit, mis sõltub üksnes kasutajatunnusest ja salasõnast. Küberründed ei tähenda filmidest tuntud „häkkimist“. Ründajatel on süsteemidesse sissepääsu saamine palju lihtsam, kasutades nõrkasid, varastatud või muul viisil ohtu seatud volitusi. Identiteedist on saanud küberrünnakute vastu võitlemisel uus turvalisuse väli.

Majandustegevuse halvamise kaudu püüavad kurjategijad ettevõtetelt välja pressida suuri summasid. Isegi, kui organisatsioon otsustab väljapressimisele mitte alluda ja loobub kompromiteeritud süsteemist, kaasneb sellega siiski ühel või teisel määral nii mainekahju kui ka varaline kahju.

Turvalisuse tagamiseks ja riskide maandamiseks on soovituslik kaaluda tõhusamate meetmete rakendamist. Üheks variandiks on kaheastmeline autentimine, mis, nagu nimigi viitab, eeldab kahe erineva autentimisviisi kasutamist. Kõige levinum on kasutajalt millegi teadmispõhise küsimine (näiteks salasõna) ja millegi (näiteks nutiseadme või ID-kaardi) omamise tuvastamine. ID-kaardiga isikutuvastamisel küsitakse kasutajalt PIN koodi ning tuvastatakse asjaolu, et kasutajal on tema isikuga seotud füüsiline kaart, mille ta on sisestanud kaardilugejasse. Nutiseadme kasutamisel kaheastmelise autentimise jaoks võidakse kasutajalt küsida salasõna ja saadetakse seadmesse teade, millele reageerides kasutaja tuvastatakse.

Salasõnad, mida kasutatakse, peaksid loomulikult olema võimalikult tugevad. Paraku, mõeldes kui palju kasutame erinevaid teenuseid, millele ligipääsuks on tarvis meeles pidada mingisugust salasõna, pole ilmselt imestada, et paljud lõpuks lihtsama vastupanu teed lähevad ja ühte lihtsat parooli mitme teenusepakkuja juures kasutavad. Tugevat salasõna on tahes-tahtmata keeruline meeles pidada.

Lisaks eeltoodule on siiski ka rida teenuseid, mida ei ole võimalik autentida teisiti kui läbi salasõna. Kõige tuntuma näitena saab esile tuua wallet-teenuseid, millele ligipääs on takistatud, kui kasutajal läheb parool meelest või keegi kolmas vahetab parooli ära.

Salajase võtme hoiustamise teenus

Tekib küsimus, mis juhtub, kui salasõna mis tahes põhjusel kaotsi läheb. Kujutame ette olukorda, kus manalateele läinud isiku pärandvara on suures osas hoiustatud virtuaalses rahakotis, mille salasõna pärijatel ei ole. Sellisel juhul jääbki vara igaveseks ajaks küberruumi hõljuma.

Tasuks kaaluda võimalust kõige olulisemate salasõnade ja salajaste võtmete hoiustamiseks, et need ei kaoks ka siis, kui meie endiga midagi juhtub. Paraku on keeruline leida turvalist ja usaldusväärset teenust, mis tundlike salasõnade kaotsimineku riski maandaks. Üheks võimalikuks variandiks võiks siinkohal olla nii-öelda paroolihaldamisteenuste kasutamine, mis aga ei pruugi kõigile andmeturvalisuse osas täiesti meelepärased olla. Õhku jääb ka küsimus sellest, mis juhtub, kui kaotsi läheb salasõna, mis paroolihaldurile endale juurdepääsu tagab.

Ehk oleks tulevikus ruumi mõnele tsentraalsele lahendusele tundlike andmete hoiustamiseks. Variandiks võiks olla teatud mõttes analoog notarile hoiule antud testamendiga, mis tähendab, et kõige olulisemad salasõnad jäetakse kindlasse kohta. Samas tuleb arvestada, et salasõnasid on aeg-ajalt vaja muuta. Seda näiteks andmelekke või üldise küberhügieeni pärast. Seetõttu võib notariaalne teenus osutuda liigselt ebamugavaks ja kulukaks.

Kaalumist vääriks Eesti ID-kaardi infrastruktuuri kasutamine uue teenuse loomiseks, mis võimaldaks tundlikke salasõnasid ja salajasi võtmeid turvaliselt hoiustada, aga vajadusel ka jagada. Seda kõike viisil, mis oleks piisavalt lihtne, kiire ja dünaamiline, arvestades digitaalsete vahendite omapäraga, turvalisuses grammigi järeleandmata.

Soovid rohkem infot?
Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

Koomiks

Isikuandmete edastamine USAsse – Euroopa liikmesriikide järelevalveorganid on hakanud suuremat tähelepanu pöörama Euroopa Liidu ja USA vahelistele andmekaitse küsimustele

Bitcoin

Andmekaitse krüpto- ja fintechmaailmas

Cyberattack

7 näpunäidet ettevõtjale küberturvalisuse tagamiseks

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

data analysis

Kindlustusandjad teavad sinust jätkuvalt rohkem kui sa ise

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

Data protection

Kaitse oma klienti, töötajat ja ennast – õpeta töötajatele andmekaitset

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Tasuta rakendus võib kalliks maksma minna

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Google´i ja Facebooki online-turunduse tööriistad – kuidas neid edukalt kasutada?

Общий регламент по защите данных (GDPR) может привести к возникновению ряда проблем в связи с блокчейном

JORD Estonia: How to protect personal data in health care institutions?

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Kas isikuandmete töötlemisel igaühe huvi tähendab õigustatud huvi?

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Kas tark maja võib olla „tagauks“ sinu isikuandmete juurde?

Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel

Üldise andmekaitse määrusega (GDPR) kaasnevad plokiahela väljakutsed

#GDPR – tähelepanu, valmis olla, läks!

Kaustas olevad reeglid ja juhendid ei kaitse isikuandmeid!

ABC teadmised küberhügieenist nii ema, isa kui ülemuse seisukohalt

Miks ma peaks seoses GDPR’ga lepingud üle vaatama?

Andmed on kallis vara – kas hoiad neid turvaliselt?

Kolm põhjust miks me vajame nii karme andmekaitse reegleid

Mis on GDPR ja kuidas see Sind mõjutab?

Aitame teil leida parima lahenduse