Uudised

Kolm põhjust miks me vajame nii karme andmekaitse reegleid

Andmed on muutumas üha väärtuslikumaks ning äärmiselt kiiresti arenevad oskused ja võimalused erinevate isikuandmete kättesaamiseks. Isikuandmete lubamatu, hooletu või teadmatu töötlemine võib aga nii inimestele endile kui ka äriühingutele kaasa tuua suure kahju.

Esiteks ei ole isikuandmete kaitse eesmärk pelgalt vaid nende andmete kaitse, vaid nendega seostuvate isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. Isikuandmeid kaitstes on võimalik tagada, et inimeste õiguseid ja vabadusi lubamatult ei riivataks. Näiteks isikuandmete väära töötluse korral võib tekkida olukord, kus inimene jääb ilma heast tööpakkumisest või suisa kaotab töö.

Teiseks võib isikuandmete kaitseks vajalike turvareeglite mittejärgimine viia ka veelgi rängemate olukordadeni, kus on võimalik kätte saada kogu raha inimese pangaarvelt või terviseandmeid manipuleerides tingida lausa eluohtliku olukorra.

Kolmandaks on isikuandmete kaitse reeglid vajalikud tagamaks ka ausa ja isikusõbraliku kaubanduse ja teenuste osutamise. Isikuandmete kaitse reeglid tingivad olukorra, kus näiteks isikute kontaktandmeid ei saa vabalt müügiks olla ning seeläbi on inimestel suurem võim selle üle, kes ja mis pakkumisi neile teha saab.

Isikuandmete lekete juhtumid võivad äriühingutele kaasa tuua ulatusliku mainekahju ning ka trahvid, mistõttu on oluline järgida isikuandmete kaitse reegleid.

Isikuandmete kaitse tagamiseks on oluline teada, milliseid andmeid töödeldakse, miks ning millisel alusel. Lisaks on oluline kindlaks teha, millised turvameetmed on kasutusel. Seda kõike võimaldab põhjalik andmekaitsealane audit, millega tuvastatakse andmete voog ning andmekaitse reeglite järgimine. Auditi saab läbi viia vastates selleks ettevalmistatud spetsiifilistele küsimustele. Auditi tulemus annab selge ülevaate protseduuridest ja võimalikest andmete leketest, mida saab auditi järgselt peatada.

Kui soovid andmekaitse kohta lähemat infot, võta meiega ühendust!

Soovid rohkem infot?
Jelizaveta Henno

NJORDi vandeadvokaat Jelizaveta Henno: maailmas on juba vaidlused, kus autorid süüdistavad AI-platvorme intellektuaalomandi rikkumises

Koomiks

Isikuandmete edastamine USAsse – Euroopa liikmesriikide järelevalveorganid on hakanud suuremat tähelepanu pöörama Euroopa Liidu ja USA vahelistele andmekaitse küsimustele

Bitcoin

Andmekaitse krüpto- ja fintechmaailmas

Cyberattack

7 näpunäidet ettevõtjale küberturvalisuse tagamiseks

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

Mida saavad tööandjad teha, et kaitsta oma ettevõtteid küberrünnakute eest?

data analysis

Kindlustusandjad teavad sinust jätkuvalt rohkem kui sa ise

küberkurjategija

Küberriskide kindlustamine – kas tasub ära?

Data protection

Kaitse oma klienti, töötajat ja ennast – õpeta töötajatele andmekaitset

Creative industry

Loomeettevõtted: õiguslikud aspektid pandeemiast räsitud majanduskeskkonnas

Tasuta rakendus võib kalliks maksma minna

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Andmekaitse ei välista töötajate ja klientide elu ja tervise kaitset

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Kas tehisintellekt saab olla kooskõlas GDPR nõuetega?

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Puudulik küberhügieen läheb kalliks maksma

Google´i ja Facebooki online-turunduse tööriistad – kuidas neid edukalt kasutada?

Общий регламент по защите данных (GDPR) может привести к возникновению ряда проблем в связи с блокчейном

JORD Estonia: How to protect personal data in health care institutions?

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Kas isikuandmete töötlemisel igaühe huvi tähendab õigustatud huvi?

Kuidas reguleerida andmete kaitse kaugtöö puhul?

Kas tark maja võib olla „tagauks“ sinu isikuandmete juurde?

Tehnilised lahendused GDPR nõuete täitmisel

Üldise andmekaitse määrusega (GDPR) kaasnevad plokiahela väljakutsed

#GDPR – tähelepanu, valmis olla, läks!

Kaustas olevad reeglid ja juhendid ei kaitse isikuandmeid!

ABC teadmised küberhügieenist nii ema, isa kui ülemuse seisukohalt

Miks ma peaks seoses GDPR’ga lepingud üle vaatama?

Andmed on kallis vara – kas hoiad neid turvaliselt?

Kolm põhjust miks me vajame nii karme andmekaitse reegleid

Mis on GDPR ja kuidas see Sind mõjutab?

Aitame teil leida parima lahenduse