14.09.2020

Uudised

Kaitse oma klienti, töötajat ja ennast – õpeta töötajatele andmekaitset

Hiljuti avaldas Andmekaitse Inspektsioon uudise, et politseitöötaja ja meditsiinitöötaja said uudishimupäringu eest väärteotrahvi. Sellise trahvi suurus ei pruugi küll suur olla, kuid võib töötaja seisukohast olla siiski märkimisväärne.

Töötaja rikkumine on ühtlasi ka märk tööandja andmekaitse nõuetele mittevastavusest ehk ka tööandjal on trahvi saamise risk. Rikkumiseks võib olla või rikkumise tingida, kui töötajal ei ole vajadust teiste (nt klientide) isikuandmete andmete vaatamiseks, kuid juurdepääs ei ole kuidagi tehniliselt/füüsiliselt takistatud ja töötaja andmeid vaatab, kui töötaja kasutab oma kaastöötaja kontot juurdepääsu saamiseks, kui töötaja jagab isikuandmeid ettevõttest väljapoole või isegi see, kui töötaja avab õngitsuskirjas lingi või kasutab tööandja töövahendeid ebaturvalises võrgus.

Rikkumiste vältimiseks ehk andmete kohaseks kaitsmiseks, ning seeläbi ka klientide, töötajate ja tööandja kaitseks, on oluline, et tööandja pööraks andmekaitsele tähelepanu, paneks paika selged piirangud (nt juurdepääsupiirang), reeglid ja juhised. Seejuures veelgi olulisem on koolitamine ja selgitamine – saades reeglitest ja nõuetest aru, on ka nende järgimine lihtsam ja vajalikkus mõistetavam. Kui reeglid on paigas, piirid on selged ja töötajad saavad nõuetest selgelt aru, on tõenäosus, et rikkumine teoks saab, väiksem.

Viimased uudised