News

Both parents now have the right to care absence

The Danish Act on Entitlement to Leave and Benefits in the Event of Childbirth has recently been amended. The changes mean that fathers now also have the option to take 14 weeks’ leave of absence in cases where the child is stillborn, dies or is being put up for adoption before the 32nd week after childbirth or after the adoption of the child.

Retten til 14 ugers fravær kan ligeledes benyttes af medmødre og begge adoptanter.

Indtil lovændringen har det alene været muligt for moderen eller den ene af adoptanterne at benytte sig af sorgorlov. Sigtet med ændringerne er at give fædre samme fraværsret og dermed opnå mere ligestilling mellem mødre og fædre på området.

Ændringerne trådte i kraft den 1. februar 2018.

Want to know more?
Let us solve your problem